Greenfield lokacije

Industrijska zona „Poljavnice“

LOKACIJA:

Opština Novi Grad je smještena u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, na samoj granici sa Republikom Hrvatskom, odnosno sa Evropskom Unijom. U Novom Gradu se nalazi granični prelaz za putnički saobraćaj Novi Grad (BiH) – Dvor (HR). Najbliži granični prelazi I kategorije u drumskom saobraćaju su Gradiška (87 km) i Izačić (80 km) i preko njih se odobrava promet lica, svih vrsta prevoznih sredstava i svih vrsta roba. U opštini Novi Grad se nalazi i granični prelaz  u želјezničkom saobraćaju: Dobrlјin (Dobrlјin-Volinja),  koji spada u kategoriju međunarodnog graničnog prelaza za želјeznički saobraćaj. Najbliži međunarodni aerodromi se nalaze u Banjoj Luci (udalјenost: 87 km), Zagrebu (udalјenost: 106 km), Tuzli (udalјenost: 238 km), Splitu (udalјenost: 280 km), Sarajevu (udalјenost: 320 km) i Beogradu (udalјenost: 380 km).

S makro aspekta lokacija je dobra jer je povezana magistralnim putevima koji su spojeni sa svim Evropskim gradovima, pravcima i autoputevima Evropske unije. Blizu je Hrvatske granice, a planirana je izgradnja auto-puta Banja Luka — Novi Grad (izgradnja dionice Banja Luka-Prijedor je započela 2021.g.).  

Pored same zone prolazi želјeznička pruga  Novi Grad – Dobrlјin- Zagreb, Novi Grad – Banja Luka – Doboj, kao i magistralni put Novi Grad – Kostajnica -Sisak, Novi Grad- Banja Luka- Sarajevo i Novi Grad- Bihać-Split.

Industrijska  zona „Polјavnice“ smještena je na rubnom dijelu grada između rijeke Une i magistralnog pravca M14 (dionica Kozarska Dubica -Kostajnica – Novi Grad – Bihać), a udalјena je 4  km (nizvodno rijekom Unom) od centra Novog Grada.

Granični prelaz za želјeznički saobraćaj za međunarodni prevoz putnika, vozila i robe (Dobrlјin, BiH-Volinja, HR) nalazi na udalјenosti od 15 km, a granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika (Novi Grad, BiH-Dvor, HR) na udaljenosti od 4 km.

POVRŠINA:

Odlukom o osnivanju Industrijske zone „Polјavnice“ osnovana je industrijska zona površine od 75ha. Regulacionim planom Industrijske zone Polјavnice ( Regulacioni plan i Izmjena i dopuna Regulacionog plana)  obuhvaćena je površina od oko 17 ha.

Raspoložive parcele:

Slobodne parcele koje se nude na prodaju su bliže opisane kao k.č.broj 555/1 površine od 19.600 m2 i 555/6  površine od 406 m2 u k.o. Polјavnice.  Ukupna površina slobodnih parcela iznosi 20.005 m2.  

Pregled raspoloživih parcela u Industrijskoj zoni “Poljavnice

Raspoloživi objekti:

U industrijskoj zoni „Polјavnice“ postoji mogućnost prodaje pogona drvne industrije preduzeća Nova forma d.o.o. Šamac. U okviru ovog pogona nalaze se zgrada kancelarijskog namještaja i skladište polufinala površine 1.352 m2, zgrada pumpe za proćišćavanje voda površine 10 m2, zgrada proizvodne hale kancelarijskog namještaja, radiona i priprema sa fabričkim krugom, površine 17.655 m2. Objekti su trenutno devastirani i potrebno je izvršiti kompletnu sanaciju objekta.

Stambeno-poslovna zgrada (bivša upravna zgrada preduzeća “Lignošper”), površine 1.000m2, sa parkingom, objekat ima 2 lifta, u dobrom je stanju, potrebno izvršiti sanaciju nekoliko prostorija, i zamjeniti određen broj stakala na prozorima. Pogodan je za starački dom, stambenu zgradu, poslovni objekat, fakultet.Cijena 450 KM/m2. Vlasništvo –“Drvo-Commerce” d.o.o. Pribinić, Teslić.

Lokacija “Dobrlјin 1”

Lokacija:
Parcela je udalјena 300 m od magistralnog puta M14 Novi Grad- Kostajnica i nalazi se neposredno uz želјezničku stanicu u Dobrlјinu sa utovarnom rampom za robu. Želјeznički carinski referat je na stanici Dobrlјin, najbliži putni robni carinski prelaz je Gradina(K.Dubica) udalјen 55km. Od centra Novog Grada lokacija je udalјena 16 km

Površina: ukupne površine od 16.883 m2, katastarske čestice 558 (9.465 m2 ) i 559/2 (7.418 m2) u KO Dobrlјin


Brownfield lokacije


Slobodni poslovni prostori

Print