Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu: Miroslava Pašić, diplomirani inženjer poljoprivrede
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
II Sprat, soba br: 26
e-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-460 (lokal: 118); faks: 052/720-901

U nadležnosti Odjeljenja za privredu i poljoprivredu obavljaju se stručni i upravni poslovi koji se odnose na studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede (industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo, saobraćaj i veze), poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podsticanje razvoja institucija za razvoj i unapređenje preduzetništva – zanatstva, malih i srednjih preduzeća, razvoja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, sprovođenje politike i strategije razvoja, podsticanje politike ulaganja u domaća preduzeća, te stvaranje uslova za dovođenje stranih investitora, definisanje i sprovođenje mjera strukture poljoprivredne i strukturne politike u poljoprivredi, sprovođenje mjera podsticaja u poljoprivredi, unapređenje mjera konkurentnosti u poljoprivredi, ekonomsko socijalne revitalizacije sela i seoske infrastrukture, obavlja i poslove iz oblasti upravljanja integrisanim razvojem Grada iz djelokruga rada Odjeljenja.

Odsjek za privredu

Šef Odsjeka za privredu: Duško Damjanić, diplomirani ekonomista
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
II Sprat, soba br: 22
e-mail: dusko.damjanic@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-902 (lokal:162); faks: 052/720-901

Organizaciona struktura:

 • Šef Odsjeka za privredu
 • Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti preduzetničke djelatnosti
 • Samostalni stručni saradnik za upravljanje prirodnim resursima
 • Samostalni stručni saradnik za planiranje i razvoj trgovine
 • Viši stručni saradnik za analizu stanja u sektoru malih i srednjih preduzeća, preduzetničkoj djelatnosti i za informisanje
 • Viši stručni saradnik za vođenje baza podataka u sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetničke djelatnosti
 • Viši stručni saradnik za unapređenje poslovne infrastrukture
 • Stručni saradnik za istraživanje tržišta.

U Odsjeku za privredu obavljaju se sledeći poslovi:

 • Poslovi koji se odnose na uspostavljanje povoljnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju;
 • Uspostavljanje organizacionih kapaciteta za pružanje podrške privredi;
 • Rad na dostupnosti informacija relevantnih za poslovanje javnih i privatnih preduzeća;
 • Pružanje podrške osnivanju novih preduzeća;
 • Preduzimanje mjere za privlačenje investicija putem unapređenja administrativnih procedura;
 • Praćanje podataka o privrednim društvima, investicijama u privrednom sektoru, zaposlenosti i nezaposlenosti, radnoj snazi i dr.;
 • Izdavanje odobrenja za rad kod zanatsko-preduzetničke djelatnosti;
 • Vođenje evidencije o registrovanim zanatsko-preduzetničkim radnjama;
 • Drugi poslovi koji se odsjeku stave u nadležnost u skladu sa zakonom.
 • Administrativni postupci koje vrši Odsjek za privredu:
 • Registracija osnivanja samostalnog preduzetnika;
 • Promjena podataka preduzetnika (promjena ličnih podataka preduzetnika, promjena poslovnog sjedišta, promjena vrste i načina obavljanja djelatnosti, itd);
 • Prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika (trajni i privremeni prestanak);
 • Izdavanje Izvoda/Uvjerenja/Potvrde o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • Registracija čamca i izdavanje (produženje) plovidbene dozvole;
 • Registracija prevoza za vlastite potrebe (za nosioce poljoprivrednog gazdinstva);
 • Izdavanje licence prevoznika (D licenca) i licence za vozilo;
 • Izdavanje saglasnosti za prigodno radno vrijeme;
 • Izdavanje saglasnosti za produženo radno vrijeme;
 • Ispravka greške u rješenju.

Zahtjevi:

Odsjek za poljoprivredu

Šef Odsjeka za poljoprivredu: Olivera Popović, diplomirani inženjer poljoprivrede
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
II Sprat, soba br: 25
e-mail: olivera.popovic@opstina-novigrad.com  

telefon: 052/720-456 (lokal:161); faks: 052/720-901

Organizaciona struktura:

 • Šef Odsjeka za poljoprivredu,
 • Samostalni stručni saradnik za upravljanje poljoprivredno – prehrambenim proizvodima,
 • Samostalni stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo,
 • Samostalni stručni saradnik za stočarstvo,
 • Stručni saradnik za uzgoj i selekciju.

U odsjeku za poljoprivredu obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Poslovi vezani za razvoj i unapređenje poljoprivrede i zaštite poljoprivrednog zemljišta;
 • Planiranje razvoja i realizacija  strateških planova iz djelokruga rada;
 • Upravljanje poljoprivrednim i razvojnim programima u ruralnim područjima;
 • Aktivno učestvuje u strateškom planiranju lokalnog integrisanog razvoja;
 • Poslovi koji se odnose na prilagođavanje poslovanja poljoprivrednih gazdinstava važećim zakonima i propisima;
 • Edukacija poljoprivrednih proizvođača;
 • Promocija lokalne poljoprivredne proizvodnje;
 • Uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odsjeka  i spoljnih nosioca poljoprivrednog razvoja (privatnog i zadružnog sektora, Privredne komore Republike Srpske, Zadružnog saveza Republike Srpske , udruženja poljoprivrednika , finansijskih organizacija, međunarodnih organizacija, akademskih institucija i dr.,)

Zahtjevi:

Pošaljite nam upit:

Print