Ustanova predškolskog vaspitanja

 • Adresa: Petra Kočića 10, 79220 Novi Grad
 • Direktor: Gordana Japundža
 • Telefon: 052/751-322
 • E-pošta: pcelicamaja18@hotmail.com
 • Internet stranica: 

Ustanove osnovnog obrazovanja

 • Adresa: Ive Andrića bb, 79220 Novi Grad
 • Direktor : Tanja Vujanović
 • Telefon: 052 /751-052
 • E-pošta: os040@teol.net
 • Internet stranica: 
 • Adresa: Nikole Pašića 13, 79220 Novi Grad
 • Direktor : Milana Todić
 • Telefon: 052/751-654
 • E-pošta: os041@teol.net
 • Internet stranica: 
 • Adresa: Donji Agići bb, 79220 Novi Grad
 • Direktor : Mara Ćulibrk
 • Telefon: 052/480-887
 • E-pošta: os042@skolers.org
 • Internet stranica: 
 • Adresa: Svodna bb, 79220 Novi Grad
 • Direktor : Dražen Babić
 • Telefon: 052/776-100
 • E-pošta: os.draganvujanovic@teol.net
 • Internet stranica: 

Srednje obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje na području opštine Novi Grad odvija se u dvije obrazovne ustanove:

Visoko obrazovanje

Na području opštine Novi Grad  postoji jedna visokoškolska ustanova – Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka. Studenti na Panevropskom univerzitetu Apeiron, odjelјenje Novi Grad,  imaju mogućnost da se upišu na nekoliko studijskih programa prvog ciklusa, i to:

 • Preduzetnički menadžment
 • Menadžment bankarstva, finansija i trgovine, 
 • Opšte-pravni studijski program, 
 • Poslovna informatika.
 • Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 79220 Novi Grad
 • Referent studentske službe: Ljiljana Gajić
 • Telefon: 052/720-200, 052/720-201, Fax 052/720-202;
 • E-pošta: info@apeiron-edu.eu
 • Internet stranica: https://apeiron-uni.eu/

Više informacija o obrazovnim ustanovama na području opštine

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

Print