Javne nabavke označavaju kupovinu roba, usluga i radova kako bi se podmirila određena potreba neophodna za funkcionisanje lokalne samouprave. To je proces u kojem javni sektor vrši nabavljanje raznih vrsta roba, usluga i radova od odabranih privatnih kompanija. Drugim riječima, radi se o korištenju budžetskih sredstava za zadovoljenje potreba javnog sektora. U Bosni i Hercegovini su sve javne nabavke regulisane jedinstvenim Zakonom o javnim nabavkama i njegovim podzakonskim aktima, kao što su pravilnici i uputstva.

Print