Samostalni stručni saradnik za pružanje pravne pomoći građanima pruža stručnu pomoć i daje pravne savjete građanima u rješavanju njihovih problema, te izrađuje zahtjeve, prijedloge, žalbe, tužbe i ostale dokumente vezane za pružanje pravne pomoći građanima.

Kontakt: Jelena Goronja, dip. pravnik
E-mail: jelena.goronja@opstina-novigrad.com
Telefon: 052/720-452 (lokal: 145); fax: 052/720-901
Rad sa strankama: svakim radnim danom od 07 do 15 časova – kancelarija broj 3 (prizemlje)

Centar za besplatnu pravnu pomoć je Republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravde, koju je osnovala Vlada Republike Srpske, sa željom da se pravna pomoć pruži fizičkim licima, građanima Republike Srpske i drugim licima koja se nalaze na teritoriji Republike Srpske, identifikovanim kao socijalno ugrožene kategorije, a koji nisu u situaciji da izmiruju troškove zastupanja u postupcima ostvarivanja svojih prava i na zakonu zasnovanih interesa pred sudovima u Republici Srpskoj.

Pri Ministarstvu pravde RS djeluje Centar za pružanje besplatne pravne pomoći kojim se građani Novog Grada mogu obratiti svake poslednje srijede u mjesecu od 10:30 do 15:00 časova, informacije možete dobiti na broju 052/720-452.

Print