Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti: Mladen Janjetović, diplomirani ekonomista
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
II Sprat, soba br: 27
e-mail: ozdd@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-469 (lokal: 164); faks: 052/720-901

Odjelјenje za društvene djelatnosti obavlja poslove:

 • vodi studijske i analitičke poslove i nadzor iz oblasti društvenih djelatnosti
 • predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,
 • koordiniše i informiše skupštinske organe o radu kulturnih ustanova;
 • vodi evidenciju o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti
 • vodi evidenciju o sportu i sportskim klubovima na području opštine
 • vodi evidenciju i prati rad udruženja građana, kao i nevladinih organizacija uopšteno
 • vodi poslove koji su vezani za omladinu i porodicu
 • koordinira aktivnosti na organizovanju i provođenju kulturno-sportskih i drugih manifestacija
 • vodi poslove iz oblasti poslova za potrebe izbjeglica, raseljenih lica i povratnika
 • obavlja poslove koji se odnose na javne nabavke iz nadležnosti odjeljenja
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti odjeljenja po nalogu načelnika Opštine.

Zahtjevi:

Print