Odjeljenje za opštu upravu

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu: Ljuban Knežević, diplomirani pravnik
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
II Sprat, soba br: 29
e-mail: ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-905 (lokal:163) faks: 052/720-901

Odjeljenje za Opštu upravu obavlja:

 • poslove građanskih stanja ( matične knjige, državlјanstvo, lično ime i dr.);
 • obavlјa poslove boračko invalidske zaštite;
 • obavlјa poslove civilne zaštite ;
 • pruža pravnu pomoć građanima ;
 • vodi registar zaposlenih u Opštinskoj upravi;
 • obavlјa personalne poslove i poslove koji se odnose na lјudske resurse za potrebe Opštinske uprave;
 • vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa;
 • izdaje uvjerenja iz javnih registara;
 • priprema rješenja i druga akta iz svoje nadležnosti;
 • provodi administrativno izvršenje rješenja drugih organa koji nisu nadležni da sami izvršavaju svoja rješenja;
 • vrši prijem, pregledanje i otpremu pošte;
 • sprovodi mjere zaštite dokumentacije do njene predaje u arhivu;
 • preuzima dokumentaciju od stručnih saradnika za protokol;
 • vrši zaštitu, čuvanje, korišćenje, sređivanje, obradu, valorizaciju i izdvajanje dokumentacije;
 • vodi propisane evidencije i priprema dokumentaciju za predaju nadležnom arhivu;
 • vrši poslove organa Opštinske uprave koji nisu u nadležnosti drugih odjelјenja;
 • obavlјa i druge poslove koji se odjelјenju stave u nadležnost, u skladu sa zakonom.

Zahtjeve možete preuzeti:

Odsjek za ljudske resurse

Šef Odsjeka za ljudske resurse: Sanja Pilipović, diplomirani pravnik
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
II Sprat, soba br: 28
e-mail: sanja.bera@opstina-novigrad.com

telefon:052/720-465 (lokal:140) faks: 052/720-901

Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu

Šef Odsjeka za boračko – invalidsku zaštitu: Predrag Šašo, diplomirani profesor odbrane i zaštite
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
II Sprat, soba br: 35
e-mail: ozbiz@opstina-novigrad.com

telefon:052/720-904 (lokal:165) faks: 052/720-901

Zahtjeve možete preuzeti:

Mjesne kancelarije

Mjesne kancelarije/Matična područja na području opštine Novi Grad djeluju u sklopu Odjeljenja za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć. Obavljaju poslove iz nadležnosti Odjeljenja za opštu upravu koji se odnose na poslove matičara, propisane Odlukom o osnivanju Administrativne službe opštine Novi Grad

 • Novi Grad – 052/720-457
 • Mjesna kancelarija Donji Agići –
 • Mjesna kancelarija Dobrljin – 052/775-284
 • Mjesna kancelarija Rudice –
 • Mjesna kancelarija Svodna – 052/776-116
 • Mjesna kancelarija Mala Novska Rujiška –
Print