Strategija razvoja opštine 2017-2026


Revidirana strategija razvoja Opštine Novi Grad za period od 2023. – 2026. godine


Srednjoročni i godišnјi planovi rada Načelnika i Opštinske uprave Opštine Novi Grad


Poziv na javne konsultacije- Nacrt srednjoročnog plana rada Opštinske uprave Opštine Novi Grad za period od 2024-2026.godine

Opština Novi Grad započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu srednjoročnog plana rada Opštinske uprave  Opštine Novi Grad  za period od 2024-2026.godine.

Srednjoročni plan rada Opštinske uprave  Opštine Novi Grad  za period od 2024-2026.godine je izrađen u skladu sa Zakonom o strateškom planiranju i upravlјanju razvojem u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 63/21), Uredbom o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 94/21) i Uredbom o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 8/22), a na osnovu Uputstva za srednjoročno planiranje rada Opštinske uprave  Opštine Novi Grad za period od 2024-2026.godine od 25.05.2023.godine, broj: 01-052-252/23 i Akcionog plana za sprovođenje Revidirane strategije razvoja  Opštine Novi Grad   za period 2024. – 2026. godine od 25.05.2023., broj: 01-052-251/23.

Srednjoročni plan rada opštine Novi Grad  za period od 2024-2026  predstavlјa osnov  za izradu drugih operativnih planskih dokumenata, prije svega Godišnjeg plana rada Načelnika i Opštinske uprave Opštine Novi Grad za 2024.godinu,  Budžeta opštine za 2024.godinu  i Plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period od 2024-2026. godine.

Nacrt srednjoročnog plana rada se, u skladu sa članom 9. stav 7. Uredbe o sprovedbenim dokumentima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 8/22), objavlјuje na internet stranicama opštine s cilјem sprovođenja konsultacija sa socioekonomskim partnerima, širom javnošću i prikuplјanja komentara, u roku od najmanje  15 dana od dana objavlјivanja.

Proces javnih konsultacija je otvoren u periodu od 05. 07.2023. godine do 26. 07. 2023. godinedo 15:00 časova. Pozivamo Vas da uzmete učešće u konsultacijama i svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima date doprinos izradi što kvalitetnijeg dokumenta.

Primjedbe, sugestije i prijedloge možete slati na e-mail adresu projekti@opstina-novigrad.com   ili putem broja telefona 052/720-466.

Nacrt srednjoročnog plana rada Opštinske uprave  Opštine Novi Grad  za period od 2024-2026.godine možete preuzeti OVDJE.


Plan kapitalnih investicija


Omladinska politika


Program razvoja sporta


Akcioni plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP)


Strategija bezbjednosti saobraćaja


Print