Sekretar Skupštine Opštine: Mileva Bogić, diplomirani pravnik

Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad

Sprat I, kancelarija br.: 17
Tel: 052 720 453 (lokal: 105); faks: 052 720 901
email sekretar.so@opstina-novigrad.com

Sekretar Skupštine: 

 • pomaže predsjedniku Skupštine u pripremi sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,
 • stara se o ostavrivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđenju uslova za rad klubova odbornika,
 • odgovoran je za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,
 • po potrebi neposredno kontaktira sa Opštinskom upravom i drugim institucijama prilikom pripreme stručnih i drugih materijala za Skupštinu i njenih radnih tijela,
 • usklađuje rad na izradi propisa za sjednicu Skupštine i njenih tijela,
 • pomaže predsjedniku Skupštine u realizaciji skupštinskih zaključaka,
 • prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i prosljeđuje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
 • obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima,
 • učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine,
 • priprema prijedloge odgovora na tužbe u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine,
 • odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i za dostavljanje zaključaka i odborničkih pitanja nadležnim organima i službama,
 • rukovodi Stručnom službom Skupštine i
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

 Sekretar Skupštine uređuje „Službenik glasnik Opštine Novi Grad“ i odgovoran je za njegov sadržaj.

Print