Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
III Sprat, soba br: 36
e-mail: sanja.bera@opstina-novigrad.com

telefon:052/720-457 (lokal:149) faks: 052/720-901

Matično područje predstavlja više naseljenih mjesta za koje se vode Matične knjige rođenih, Matične knjige vjenčanih i Matične knjige umrlih, kao jedinstvene knjige za cijelo matično područje. 

MATIČNA PODRUČJA 

  1. Matično područje sa sjedištem u Novom Gradu obuhvata naseljena mjesta: Novi Grad, Cerovica, Mazić,  Mala Žuljevica, Velika Žuljevica, Poljavnice, Ravnice, Blagaj Japra, Blagaj Rijeka, Jošava, Maslovare, Lješljani i Rakovac. 
  2. Matično područje sa sjedištem u Dobrljinu obuhvata naseljena mjesta: Dobrljin, Donje Vodičevo, Gornje Vodičevo i Kuljani.
  3. Matično područje sa sjedištem u Svodni obuhvata naseljena mjesta: Svodna, Ahmetovci, Grabašnica, Devetaci, Prusci, Petkovac, Radomirovac, Sokolište, Trgovište i Vitasovci. 
  4. Matično područje sa sjedištem u Donjim Agićima obuhvata naseljena mjesta: Donji Agići, Gornji Agići, Ćele, Suhača, Hozići i Crna Rijeka. 
  5. Matično područje sa sjedištem u Maloj Novskj Rujiškoj obuhvata naseljena mjesta: Mala Novska Rujiška, Mala Krupska Rujiška,  Velika Rujiška, Kršlje, Johovica, Rašće i Vedovica. 
  6. Matično područje sa sjedištem u Rudicama obuhvata naseljena mjesta: Rudice, Čađavica Donja, Čađavica Srednja, Čađavica Gornja, Rakani Donji, Rakani Gornji, Blatna i Matavazi. 

Matične knjige za matična područja neposredno vodi za to posebno ovlašćeni službenik – matičar.

Osobe koje borave u zemlji i inostranstvu a čije se matične knjige vode na području opštine Novi Grad, mogu izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga naručiti putem servisa eMatičar. Plaćanje ove usluge možete izvršiti preko banke (virmana) ili PayPal.

Napomena: Izvod iz zakona (član 54. Zakona o matičnim knjigama (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/12 i 80/14)). Izvodi iz matičnih knjiga ili uvjerenje o pojedinim podacima izdaje se na zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže porodice, usvojitelja ili staralaca I drugih lica iz člana 50.stav 1. Zakona.

Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uslovi da se izda izvod ili uvjerenje o podacima iz matičnih knjiga – u tom slučaju organ uprave opštine i grada nadležan za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

Print