Obrazovna struktura

Srednjoškolsko obrazovanje na području opštine Novi Grad odvija se u dvije obrazovne ustanove:

  1. JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad i
  2. JU Gimnazija „Petar Kočić“ Novi Grad.

Na području opštine Novi Grad  postoji jedna visokoškolska ustanova – Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka. Studenti na Panevropskom univerzitetu Apeiron, odjelјenje Novi Grad,  imaju mogućnost da se upišu na nekoliko studijskih programa prvog ciklusa, i to:

  1. Preduzetnički menadžment
  2. Menadžment bankarstva, finansija i trgovine,
  3. Opšte-pravni studijski program,
  4. Poslovna informatika.

Makroekonomski pokazatelji


Obrazovni profili u srednjoškolskom obrazovanju

Saobraćaj: Tehničar drumskog saobraćaja, Tehničar logistike i špedicije,  Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama i kranovima
Mašinstvo i obrada metala: Bravar-zavarivač, Alatničar, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
Ekonomija pravo i trgovina: Trgovac, Poslovno-informatički tehniča, Ekonomski tehničar
Elektrotehnika:  Električar-elektroinstalater, Tehničar informacionih tehnologija
Zdravstvo: Fizioterapeutski tehničar, Farmaceutski tehničar
Ugostitelјstvo i turizam: Konobar,  Kuvar, Turistički tehničar

Print