Miroslav Drljača rođen je u Bosanskom Novom 22.07.1963. godine, gdje je završio osnovnu školu, a zatim i Gimnaziju „Petar Kočić“.

Poslije služenja vojnog roka upisao je i sa izuzetnim uspjehom završio Šumarski fakultet u Beogradu-smjer Šumarstvo. U periodu od 2001-2016. godine bio je direktor šumskih gazdinstava „Pastirevo“ i „Prijedor“.

Dva puta je bio odbornik u Skupštini opštine Novi Grad, a dva puta uzastopno, 2016. i 2020. godine, na lokalnim izborima izabran je za načelnika opštine Novi Grad.

Miroslav Drljača je 2018. godine odlikovan Ordenom Svetog Save drugog stepena za lično angažovanje i zauzimanje u obnovi više porušenih i izgradnji novih hramova na području eparhije Banjalučke i Bihaćko-petrovačke.

Miroslav Drljača
Načelnik opštine: Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.
Godine 2021. odlikovan je Ordenom novomučenika bihačko-petrovačkih za dobročinstvo prema svetim hramovima i manastirima i našem narodu u Krajini.
Aktivan je član nekoliko nevladinih organizacija, a svakako vrijedi istaći da je član  Upravnog odbora Lovačkog saveza Republike Srpske, predsjednik LU „Lane“ Rudice, predsjednik Skupštine Škole fudbala „Bubamara“ i predsjednik Crkvenog opštinskog odbora „Blatna“.

Oženjen je i otac je četvoro djece i djed petero unučad

Prema zakonu o lokalnoj samoupravi načelnik opštine obavlja sledeće funkcije i obaveze:

 • predlaže Statut Opštine, predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza, sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine,
 • izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe,
 • donosi plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je Opština osnivač,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustave izvršenja, propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu ili Zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini opštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen ovim Statutom,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, kao i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine.

Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad

Sprat I, kancelarija br.: 10
Tel: 052 720 900
Fax: 052 720 901
e-mail: nacelnik@opstina-novigrad.com


Imate pitanje? Pitajte načelnika

Print