Simboli Opštine

Opština ima svoj grb i zastavu

  • Grb Opštine ima oblik izduženog pravougaonog štita, zaobljenog u osnovi.
  • Visina i širina štita stoje u odnosu 4:3.
  • Sadržaj grba je :
  • 1) u plavom polju u vrhu štita nalazi se amblem Republike Srpske i naziv Opštine,
  • 2) ispod amblema od uzdužnih rubova prema središtu štita pružaju se dvije paralelne crvene linije, koje se prostiru cijelom širinom štita,
  • 3) ispod crvenih linija nalazi se plava ploha koja je sa gornje strane koničnog oblika, a sa donje strane ravnog oblika,
  • 4) ispod plohe nalaze se tri pravilno raspoređena stupca, koji završavaju iznad dviju talasnih plavih linija, koje se protežu cijelom širinom štita.
  • (4) Dvije ukrštene crvene linije na grbu simbolizuju željezničku i putnu raskrsnicu, plava ploha na stubovima simbolizuje most na rijeci Sani, a dvije talasne linije na dnu štita simbolizuju rijeke Unu i Sanu koje protiču područjem Opštine

Zastava Opštine je pravougaonog oblika u omjeru 2×1 , bijele boje, sa grbom Opštine u sredini.

Praznik Opštine

Praznik Opštine je 12. juli – Dan opštine Novi Grad i obilježava se i praznuje kao sekularni praznik. Opština ima Krsnu slavu koja se obilježava na dan svetih apostola Petra i Pavla – Petrovdan. Dan Opštine i Krsna slava Opštine obilježavaju se kao odvojene manifestacije, sa odvojenim protkolima održavanja navedenih manifestacija. Opština svojom odlukom ustanovljava tradicionalnu kulturno-sportsku manifestaciju pod nazivom „Petrovdanski dani“.

Priznanja Opštine

Opština ustanovljava i dodjeljuje opštinske nagrade i priznanja.
Vrsta priznanja, kriteriji i postupak za dodjeljivanje opštinskih nagrada i
priznanja, utvrđuju se posebnom odlukom Skupštine opštine

Odluka o dodjeli javnih sportskih priznanja Opštine Novi Grad za 2023.godine

Bratske/partnerske opštine

Print