U smislu podrške lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenju investicija, Opštinska uprava Opštine Novi Grad ima pripremljen ekonomski profil zajednice sa ažuriranim bazama podataka o privrednim drustavima i preduzetnicima, poslovnim prostorima koji su na raspolaganju investitorima, investicijama, investitorima, radnoj snazi , izdatim građevinskim dozvolama, i sl.

Takođe, za bolju komunikaciju sa poslovnim sektorom Načelnik opštine je ustanovio “Dan otvorenih vrata” za privrednike, preduzetnike i investitore, vezano za poslovnu aktivnost, informacije, prijedloge i druga pitanja – prva srijeda u mjesecu u kabinetu Načelnika opštine.

Dani otvorenih vrata održavaju se svake prve srijede u mjesecu. Zainteresovani privrednici se mogu prijaviti svakim radnim danom, do 25. u mjesecu, u vremu od 07,00-15,00 časova na broj telefona: 052/720-900.

Print