Bojan Lukač

Rođen 16.09.1979. godine u Bosanskom Novom/Novom Gradu. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Novom Gradu. Na Univerzitetu u Banjoj Luci školske 1997/1998. godine upisao Šumarski fakultet gdje je i diplomirao 2003. godine, te stekao zvanje diplomiranog inženjera šumarstva. Funkciju zamjenika načelnika opštine obavlja od 2016. godine. Od 2004. do 2016. godine bio zaposlen u JPŠ ‘’Šume Republike Srpske’’ a.d. Sokolac Šumsko gazdinstvo ’’Prijedor’’.

U toku dosadašnjeg trajanja radnog staža obavljao poslove rukovodioca ‘’Eksploatacije šuma’’ u Šumskom gazdinstvu “Prijedor”, rukovodioca RJ ’’Uzgoj i zaštita šuma’’ u Šumskoj upravi “Novi Grad” u periodu od januara mjeseca 2006. godine do decembra 2007. godine, te poslove samostalnog projektanta u tehničkoj pripremi proizvodnje u tadašnjem Šumskom gazdinstvu ‘’Pastirevo’’u periodu od januara 2004. godine do decembra 2005. godine.

Dugogodišnji sportista, nastupao je za Fudbalski klub ‘’Sloboda’’ Novi Grad, Fudbalski klub ‘’Slaven’’ Dobrljin kao i za Fudbalski klub ‘’Plamen’’ Donje Vodičevo. Od januara 2014–2018. godine obavljao funkciju predsjednika Teniskog kluba ‘’Sloboda’’Novi Grad. Oženjen, otac dvoje djece. Živi u Novom Gradu.

Prema zakonu o lokalnoj samoupravi zamjenik načelnika opštine obavlja sledeće funkcije i obaveze:

  • Zamjenik načelnika izvršava dužnosti koje mu povjeri Načelnik Opštine.
  • Zamjenik Načelnika zamjenjuje Načelnika i djeluje u njegovo ime kada je Načelnik odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.
  • U slučaju prestanka mandata Načelnika, prije njegovog isteka (ostavka, opoziv i sl.) zamjeniku Načelnika u prelaznom periodu pripadaju sva ovlaštenja koja pripadaju Načelniku Opštine.

Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad

Sprat I, kancelarija br: 10
Tel: 052 720 900
Fax: 052 720 901
e-mail zamjenik.nacelnika@opstina-novigrad.com


Imate pitanje? Pitajte zamjenika načelnika

Print