Javni prevoz

Javni prevoz u linijskom drumskom saobraćaju na području opštine Novi Grad, mogu vršiti pravna lica registrovana za obavljanje prevozničke djelatnosti –javnog prevoza lica u linijskom saobraćaju kod nadležnog registarskog suda i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje javnog prevoza lica u linijskom drumskom saobraćaju shodno odredbama Zakona (u daljem tekstu: prevoznik).

Odlukom o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Novi Grad (“Službeni glasnik opštine Novi Grad” br 4/18) regulišu se uslovi i način obavljanja javnog prevoza lica u linijskom drumskom saobraćaju i vanlinijskog javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Novi Grad (u daljem tekstu; javni prevoz u linijskom saobraćaju i javni prevoz u vanlinijskom saobraćaju), prevoz zaprežnim vozilima, poljoprivrednim mašinama, motociklima, triciklima na motorni pogon na teritoriji opštine Novi Grad

Taksi prevoz na području opštine Novi Grad

Odlukom o načinu, organizaciji I uslovima za vršenje taksi prevoza na području opštine Novi Grad (“Službeni glasnik opštine Novi Grad” br 4/18) uređuje se organizacija taksi prevoza, broj i razmještaj taksi stajališta, način korištenja i upravljanja taksi stajalištima, način i postupak izdavanja licence prevoznika i legitimacije za vozača motornog vozila, postupak izdavanja i izgled dopunskih oznaka, način utvrđivanja i naplate cijene taksi prevoza, prava i dužnosti taksi prevoznika i lica koja se prevoze i druga pitanja od značaja za obavljanje taksi prevoza na području opštine Novi Grad.

Print