Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji koje se preduzimaju u cilju sprečavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Broj za hitne intervencije: 123

  • Sjedište: Kej Vojvode Stepe, Novi Grad 79220
  • Telefon/faks: 052/752-330
  • E-pošta: 
  • Starješina: Rajko Oljača

Organizaciona jedinica u okviru Opštinske uprave opštine Novi Grad zadužena za zakonom utvrđene djelatnosti Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice.

Starješina – komandir TVJ rukovodi radom i organizuje rad u TVJ; obezbjeđuje zakonitost, blagovremenost i ekonomičnost u izvršenju propisanih obaveza u TVJ; izdaje naredbe radnicima jedinice koji se odnose na operativno i preventivno izvršavanje poslova i bezbednosti imovine jedinice; učestvuje u radu kriznog štaba za gašenje požara većih razmjera i intervencija prilikom elementarnih i drugih nepogoda; prati i proučava razvoj i unapređenje tehničkih dostignuća u vatrogastvu; predstavlja TVJ u saradnji sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske, organima oružanih snaga, civilnom zaštitom, organima bezbjednosti, preduzećima i drugim subjektima po pitanju zaštite od požara; izdaje naredbe o stavljanju u pripravnost vatrogasne jedinice i naredbe o prestanku pripravnosti; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz prava i dužnosti starješine, podnosi izvještaj i analize iz svoje nadležnosti i za svoj rad odgovara Načelniku Opštine.

Print