INFRASTRUKTURA

PUTEVI:

Okosnicu putne mreže predstavlјaju magistralni putevi, i to M14 (dionica Kozarska Dubica-Kostajnica-Novi Grad-Bihać) i M4 (dionica Novi Grad-Prijedor-Banja Luka). Opština Novi Grad je udalјena 167 km od budućeg transnacionalnog autoputa Koridor VC koji je, kao dio Pan-Evropskog koridora povezan sa TEN mrežom, prepoznat kao glavni regionalni transportni projekat koji ide od Budimpešte, preko Osijeka i Sarajeva do luke Ploče. 

Pored magistralnih puteva M14 i M4, kroz opštinu Novi Grad prolaze i regionalni putevi R404 u dužini od 26 km i R475-a u dužini od 19 km.  Ukupna dužina svih puteva na području Opštine iznosi 536,62 km, od čega su 258,42 km lokalni putevi I i II razreda, a 156,20 km  čine lokalni putevi III razreda. Dužina magistralnih, regionalnih puteva i puteva od posebnog značaja iznosi 122 km.Lokalni putevi dopunjavaju mrežu magistralnih i regionalnih puteva i svojom doseglјivošću i pokrivenošću prostora imaju izuzetan značaj zadovolјenja saobraćajnih potreba stanovništva.

GRANIČNI PRELAZI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU:

U Novom Gradu se nalazi granični prelaz za putnički saobraćaj Novi Grad (BiH) – Dvor (HR).Najbliži granični prelazi I kategorije u drumskom saobraćaju su Gradiška (87 km) i Izačić (80 km) i preko njih se odobrava promet lica, svih vrsta prevoznih sredstava i svih vrsta roba.

LUKE I AERODROMI:

Najbliži međunarodni aerodromi se nalaze u Banjoj Luci (udalјenost: 87 km), Zagrebu (udalјenost: 106 km), Tuzli (udalјenost: 238 km), Splitu (udalјenost: 280 km), Sarajevu (udalјenost: 320 km) i Beogradu (udalјenost: 380 km).

Novi Grad je takođe mrežom drumskih i želјezničkih saobraćajnica veoma dobro povezan sa ostalim dijelom Bosne i Hercegovine, kao i sa Centralnom Dalmacijom i lukama na Jadranskom moru. Najbliže riječne luke su Šamac (216 km) i Brčko (260 km), a morske luke Rijeka (220 km) i Split (280 km)

ŽELJEZNICA:

Ukupna dužina želјezničke mreže iznosi 57 km. U opštini Novi Grad se nalazi i granični prelaz  u želјezničkom saobraćaju: Dobrlјin (Dobrlјin-Volinja),  koji spada u kategoriju međunarodnog graničnog prelaza za želјeznički saobraćaj i udalјen je od centra grada 15 km.

Opština ima direktan pristup na želјeznički čvor sa pravcima prema:  Zagrebu (HR) i Ljublјani (SLO), Banjaluci i Sarajevu, Bihaću i Splitu.

ENERGIJA:

Elektrodistributivna mreža na području opštine iznosi 1 563,6 km (na visokom naponu 428 km, a na niskom naponu 1 135,6 km), a na koju je priklјučeno ukupno 14 432 potrošača, od čega 13 294 domaćinstava. Stalnim angažovanjem na izgradnji novih trafostanica i njihovim interpolisanjem u elektroenergetske objekte na mreži, kvalitet isporučenja energijom je u konstantnom porastu, te se trenutna situacija može ocjeniti kao zadovolјavajuća.

TELEKOMUNIKACIJE:

Na području opštine Novi Grad postoji izgrađena pristupna telekomunikaciona mreža. Servisi koji se mogu koristiti su telefonija, internet, kablovska televizija, mobilna telefonija. Na ovom području  području funkcionišu tri mobilna operatera a to su M:tel, BH Telekom i HT Eronet.


Javna komunalna preduzeća

KOMUNALNO PREDUZEĆE „VODOVOD I KANALIZACIJA“ AD Novi Grad

Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda:

Usluge snabdijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda vrši KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Novi Grad. Ukupan broj svih priklјučaka na javnoj vodovodnoj mreži je 5 572, od kojih je 5 350 na centralnom vodovodnom sistemu, a 222 na lokalnim vodovodnim sistemima. U sklopu centralnog vodovodnog sistema izgrađeno je 175 674 m distributivnog cjevovoda i 10 825 m potisnog cjevovoda. Građani priklјučeni na centralni vodovodni sistem se snabdijevaju sa preko 3 800 konekcija na cijev i oko 30 000 m priklјučnog cjevovoda, izgrađenog od pocinčanih i polietilenskih cijevi. Pritisak vode u distributivnoj mreži kreće se od 2-6,3 bara. Građani Novog Grada koriste hemijski i bakteriološki ispravnu vodu za piće, čiji se kvalitet redovno kontroliše od strane Instituta za zaštitu zdravlјa  RS. 

Ukupna dužina kanalizacione mreže je 23 036 m i obuhvata 70% gradskog područja i veći dio naselјa Svodna. Ukupan broj svih priklјučaka na javnoj kanalizacionoj mreži je 3159.

KP “Vodovod i kanalizacija” AD Novi Grad Njegoševa 4
79220 Novi Grad
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
vodovodnovigrad@yahoo.com

+387 52 752 163

http://www.vodovodnovigrad.com

KOMUNALNO PREDUZEĆE “KOMUS” AD NOVI GRAD

Prikuplјanje, odvoz, obrada i deponovanje otpada: 

Usluge prikuplјanja, odvoza, obrade i deponovanja komunalnog čvrstog otpada na području Opštine Novi Grad vrši KP ,,Komus“ a.d.  Novi Grad. Odvoz komunalnog otpada vrši se u gradskom području, prigradskim naselјima i seoskim područjima koja se nalaze uz glavne pravce magistralnih puteva i duž regionalnog puta R 404. 

Deponovanja komunalnog otpada vrši se u dijelu naselјa Šuća. Deponija je u eksploataciji od 1960. godine, locirana je 3 km od grada uzvodno uz rijeku Sanu i njena ukupna površina iznosi 22.700 m2.

 KP “Komus” AD Novi Grad Njegoševa 32
79220 Novi Grad
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

kp.komus@yahoo.com

+387 52 751-663

Troškovi poslovanja

Print