Polazeći od činjenice da je lokalna samouprava jedan od temelja ustavnog uređenja te da je mjesna zajednica jedan od najznačajnijih oblika učešća građana i građanki u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, sa najdužom tradicijom postojanja.
Svjesni potrebe teda se učešće građana i građanki u donošenju odluka na lokalnom nivou treba poboljšati i da ga je na najbolji način moguće ostvariti kroz mjesnu samoupravu te saradnju mjesne zajednice i organa jedinice lokalne samouprave, Skupština Opštine Novi Grad donijela je Odluku o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica na području opštine Novi Grad.

PREDSJEDNICI SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE NOVI GRAD

Redni brojPrezime i imeMjesna zajednicaBroj telefona
1.Žmirić HasanBlagaj061/590-945
2.Drljača NenadBlatna065/874-366
3.Oljača DraženVelika Rujiška065/170-155
4.Čulić DušicaVidorija066/197-637
5.Radić RadenkoDobrljin065/956-721
6.Vukić GoranDonji Agići065/749-605
7.Trivanović MiloradŽuljevica065/959-389
8.Stanković MilankoJablanica065/645-029
9.Šteković DraganKršlje066/935-693
10.Slavulj AleksandraM.N.Rujiška065/343-324
11.Baltić LjubaMaslovare066/671-949
12.Agbaba PavleNovi Grad065/955-865
13.Lazić MiroslavPoljavnice065/520-249
14.Šurlan SvjetlanaPrusci066/316-339
15.Vejnović SrđanRadomirovac066/823-559
16.Damjanić DuškoRavnice065/368-672
17.Karlica StevanRudice065/477-412
18.Ješić SandraSvodna065/725-787
19.Hamzagić MuharemSuhača066/326-697
20.Santrač DuškoTunjica i Prekosanje065/333-247
21.Duranović IsmetUrije065/311-112
Print