PARKING SERVIS

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
TEL: 052/720-908 I 066/913-676

Kupovina parking karata

Plaćanje parkinga na javnim parkiralištima je moguće izvršiti putem telefona – SMS poruka i parking aparata.

Vrijeme naplate: radnim danima i subotom od 07 do 19 časova.

Nedjeljom i državnim praznicima parking se ne naplaćuje.

Korisnik je dužan da ispunjenu parking kartu od strane prodavca postavi na vidno mjesto sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla parkiranog vozila, kako bi  kontrolor mogao nesmetano  utvrditi kada je započeto parkiranje.


Uputstvo za plaćanje parkinga SMS porukom

Napišite SMS poruku koja sadrži samo registarsku oznaku vozila za koje želite da platite parkiranje, registarsku oznaku u SMS poruci napišite bez crtica.

NAPOMENE:
  • MOLIMO VAS DA, U SMS PORUCI, ISPRAVNO NAPIŠETE REGISTARSKU OZNAKU VOZILA, KAKO BI ISTA BILA PREPOZNATA PRILIKOM KONTROLE.
  • SMS PORUKA U KOJOJ JE POGREŠNO UPISAN REGISTARSKI BROJ NE PREDSTAVLJA DOKAZ O IZVRŠENOJ UPLATI ZA PARKIRANJE.

Brojevi telefona i cijene parkiranja

083 52 06
083 52 05
CIJENA PARKIRANJA ZA DNEVNU PARKING KARTU
CIJENA PARKIRANJA ZA JEDAN SAT
3,00 KM
0,50 KM
NAPOMENE:
  • U CIJENU JE URAČUNAT PDV
  • OSIM CIJENE PARKIRANJA, SVAKA POSLATA SMS PORUKA SE NAPLAĆUJE.
  • SVAKA PORUKA OBAVJEŠTENJA JE BESPLATNA
Nakon ispravno poslate poruke sistem korisniku vraća informaciju u vidu SMS poruke u kojoj je naveden registarski broj vozila za koji je plaćena usluga, iznos naplaćene usluge i obavještenje da se poruka sačuva do isteka parkiranja.
Pet minuta prije isteka ukupno uplaćenog vremena parkiranja korisnik dobija SMS poruku sa obavještenjem o isteku vremena i trenutku isteka (datum, sat, minut).

Plaćanje putem parking automata

Kod naplate putem automata korisnik parkirališta, količinom  ubačenih kovanica u automatu, određuje dužinu trajanja plaćenog parkiranja. Korisnik je dužan da parking kartu iz automata postavi na vidno  mjesto sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla parkiranog vozila, da kontrolor može nesmetano da utvrdi kada je započeto parkiranje.

Od plaćanja komunalne takse za parkiranje vozila oslobođena su:

  • službena vozila institucija Bosne i Hercegovine, organa, organizacija i javnih ustanova Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, akreditovanih međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih predstavništava, organizacija odnosno udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj, i
  • lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo užeg člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI (I-V kategorije) i civilne žrtve rata.

Navedena lica ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne takse za parkiranje na osnovu odobrenja nadležnog opštinskog organa i međunarodnog znaka pristupačnosti za RVI kojeg izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, koji mora biti istaknut na vidnom mjestu u vozilu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla.

Povlaštena karta za stanare

Etažnim vlasnicima – stanarima zgrada u ulicama na kojima se vrši naplata parkiranja i u ulicama na kojima nema dovoljno mjesta za parkiranje, može se odobriti povlašćena karta za parkiranje, ako nemaju drugih prostora za parkiranje. Dodjela povlašćene karte za parkiranje prema prethodnom stavu vrši se na osnovu prethodno podnesenog zahtjeva Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. Javna parkirališta na određenom mjestu i pod određenim uslovima, mogu se odobriti povlaštenim korisnicima (etažnim vlasnicima).

Po zahtjevu zajednice etažnih vlasnika a na osnovu službene evidencije, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove će evidentirati sve etažne vlasnike koji koriste parkiralište za vlastite potrebe kod predmetne stambene ili stambeno poslovne zgrade. Po izvršenoj evidenciji a na osnovu rješenja, izdaje se odgovarajuća legitimacija i to svakom zainteresovanom etažnom vlasniku, koju su dužni istaknuti na prednjem vjetrobranskom staklu. Parkiralište za vlastite potrebe mora biti označeno odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom

Print