Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju

Šef Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju: Danka Bundalo Trninić, diplomirani inženjer arhitekture
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
Prizemlje, soba br: 2
e-mail:danka.bt@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-464 (lokal: 141); faks: 052 720 901

Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju vrši nadzor nad primjenom propisa u oblasti koje su Zakonom o inspekcijama, Zakonom o komunalnoj policiji, Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o vodama i drugim pozitivnim propisima stavlјene u nadležnost opštinske inspekcije i komunalne policije.

  • Inspekcijskim nadzorom vrše se stručni inspekcijski poslovi, nadzor nad primjenom propisa u oblasti koje su Zakonom o inspekcijama i drugim pozitivnim propisima stavlјene u nadležnost opštinskih inspekcijskih službi.
  • Poslove inspekcijskog nadzora, kao povjerene poslove, na teritoriji Opštine vrše inspektori Opštine u zvanjima: inspektor za hranu, tržišni inspektor, polјoprivredni inspektor, veterinarski inspektor, vodni inspektor, saobraćajni inspektor, urbanističko-građevinski inspektor, ekološki inspektor, zdravstveni inspektor, inspektor rada.
  • Komunalna policija vrši stručne poslove i nadzor nad primjenom propisa u oblasti koje su Zakonom o komunalnoj policiji, Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o vodama i drugim pozitivnim propisima stavlјene u nadležnost opštinske komunalne policije.

Zahtjevi:

Print