Dana 14. i 15.05.2024. godine u Bihaću je održan zvaničan događaj kojim je Folke Bernadotte Akademija (FBA) započela program “Participativni procesi i klimatska sigurnost u regionu Krajine”.

Program se realizuje na području šest opština: Bosanska Krupa, Ključ, Krupa na Uni, Novi Grad, Oštra Luka i Sanski Most, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva i predstavnicima mjesnih zajednica na tim lokalitetima.

Predstavnici švedske vladine agencije za mir, bezbjednost i razvoj „Folke Bernadotte Academy“ predstavili su program i naredne aktivnosti, te se diskutovalo i o klimatskim promjenama, mapiranju ključnih pitanja klimatske sigurnosti u regiji, te povezivanju uticaja klimatskih promjena na sigurnost i otpornost zajednice.

Događaj je vodio tim stručnjaka iz Švedske (FBA) i BiH (SKRIPTA IdeaLab), te klimatolog i meteorolog g. Nedim Sladić.

Print