Opština Novi Grad Logo

Komisija za dodjelu priznanja „Najuspješniji u privredi opštine Novi Grad“ za 2023. godinu, organizuje dodjelu slјedećih priznanja:

 • Plaketa Opštine Novi Grad „Najuspješniji u privredi opštine“,
 • „Zahvalnica“ za ostvarene rezultate i doprinose razvoju privrede opštine Novi Grad.

Priznanje „Najuspješniji u privredi opštine Novi Grad“ se dodjelјuje privrednim društvima za rezultate ostvarene u prethodnoj godini, u četiri kategorije s obzirom na veličinu privrednog društva i to:

 • za najuspješnije mikro privredno društvo;
 • za najuspješnije malo privredno društvo;
 • za najuspješnije srednje privredno društvo;
 • za najuspješnije veliko privredno društvo.

Priznanje „Najuspješniji u privredi opštine Novi Grad“ se dodjelјuje samostalnim preduzetnicima i registrovanim polјoprivrednim proizvođačima za rezultate ostvarene u prethodnoj godini bez obzira na veličinu njihovog privrednog subjekta.

Priznanje „Najuspješniji u privredi opštine Novi Grad“ može se dodjeliti privrednim subjektima za rezultate ostvarene u prethodnoj godini u slјedećim oblastima djelatnosti:

 • Prerađivačka industrija,
 • Polјoprivreda,
 • Saobraćaj i veze,
 • Trgovina, turizam i ugostitelјstvo,
 • Zanatsko-proizvodne i uslužne djelatnosti,
 • Javna preduzeća i ustanove, (zdravstvo, šumarstvo, komunalna preduzeća, uslužna preduzeća i ustanove, informisanje i slično).

Priznanje „Najuspješniji u privredi opštine Novi Grad“ može se dodjeliti privrednim subjektima:

 • za najveći doprinos u razvoju zapošlјavanja,
 • za najveći ostvaren izvoz,
 • za najuspješniju-najveću investiciju u opštini Novi Grad,
 • za najbolјu inovaciju,
 • za najuspješnijeg mladog privrednika (do 35 godina starosti).

Prijavu za priznanje „Najuspješniji u privredi opštine Novi Grad“ mogu podnijeti privredni subjekti, Odjelјenje za privredu i polјoprivredu Opštinske uprave i Načelnik opštine Novi Grad.

Prijave sa potrebnim prilozima se podnose na obrascu koji se može dobiti u Odjelјenju za privredu i polјoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad ili preuzeti sa linka ovdje.

Prilog, koje je potrebno dostaviti uz prijavu, je slјedeći:

 • za samostalne preduzetnike – kopije godišnjih prijava poreza na dohodak na obrascima 1004, 1005 i 1006, odnosno kopija poreske prijave za malog preduzetnika na obrazcu 1007;

Prijave se podnose najkasnije do 12.06.2024godine poštom na adresu: Opština Novi Grad, Komisija za dodjelu priznanja „Najuspješniji u privredi opštine Novi Grad“ za 2023. godinu, Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad ili neposredno na info pult Opštinske uprave.

Sve informacije se mogu dobiti u Odjelјenju za privredu i polјoprivredu,  na telefon 052/720-460 ili putem e-mail adrese: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

Print