Odsjek za upravlјanje razvojem

Šef Odsjeka za upravljanje razvojem: Vesna Đukanović, diplomirani geograf-turizmolog
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
III sprat, soba br. 49
e-mail:vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-466 (lokal: 139); faks: 052 720 901

Odsjek za upravlјanje razvojem  predstavlјa klјučnog nosioca razvojnih procesa na teritoriji opštine Novi Grad kroz razvojne strategije, pronalaženje donatorskih sredstava i privlačenja kako domaćih, tako i stranih investitora. Konkretnije, Odsjek za upravlјanje razvojem:

 • koordiniše svim poslovima vezanim za upravlјanje razvojem Opštine;
 • inicira, organizuje i sprovodi proces strateškog planiranja i predlaže mjere za unapređenje procesa;
 • prati, revidira, evaluira i izvještava o implementaciji Strategije razvoja i drugih sektorskih strategija Načelniku    Opštine za usvajanje na Skupštini Opštine, uz koordinaciju sa relevantnim organizacionim jedinicama Opštine;
 • prikuplјa baze podataka drugih organizacionih jedinica i redovno ažurira socio-ekonomske pokazatelјe za centralnu bazu podataka od značaja za lokalni razvoj;
 • izrađuje sve analize stanja od značaja za lokalni razvoj;
 • prati dostupne izvore finansiranja, identifikuje projekte, razrađuje projekte i priprema obrasce za apliciranje ka  domaćim i međunarodnim finansijerima;
 • implementira projekte i priprema narativne i finansijske izvještaje o roku realizacije projekta;
 • vodi i ažurira registar svih projekata;
 • pruža stručnu i tehničku podršku odjelјenjima i službama u oblasti pripreme, kandidovanja i praćenja projekata iz svih sektora;
 • obavlјa poslove koji se odnose na uspostavlјanje povolјnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju;
 • vrši studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede;
 • priprema promotivne kampanje i zajedničke sajamske nastupe privrednika;
 • vrši izradu i promociju promotivnih materijala, publikacija, vodiča, brošura i ostalih promotivnih materijala privrednika;
 • vrši organizaciju seminara, prezentacija, zajedničkih sastanaka, posjeta i sl.;
 • omogućava interaktivnu i lakšu komunikaciju sa potencijalnim investitorima preko foruma, anketa i on-lajn servisa;
 • priprema operativni plan Odsjeka za narednu godinu i objedinjuje operativne planove svih ođeljenja i službi u jednogodišnji plan rada Opštinske uprave, u skladu sa Strategijom razvoja;
 • obavlјa poslove koji se odnose na javne nabavke iz nadležnosti odsjeka;
 • obavlјa i druge poslove koji se odnose na lokalni razvoj, po nalogu Načelnika Opštine.

Odsjek za upravlјanje razvojem sarađuje sa:

 • Načelnikom opštine i svim organizacionim jedinicama Opštinske uprave Opštine Novi Grad,
 • Lokalnom privredom,
 • Ministarstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Javnim institucijama na području opštine,
 • Domaćim  stranim organizacijama,
 • Opštinama i gradovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Organizaciona struktura:

 • Šef odsjeka,
 • Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje, integracije i saradnju,
 • Samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima,
 • Viši stručni saradnik za investicije,
 • Viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata,
 • Stručni saradnik za administrativno – tehničke poslove 

Detalјniji pregled profila svakog radnog mjesta u Odsjeku za upravlјanje razvojem:

Odluka o osnivanju opstinske uprave- Odsjek za upravljanje razvojem

Vesna Đukanović, šef Odsjeka

tel: 052/720-466, fax: 052/720-901

Daliborka Umićević, samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima

tel: 052/720-455, fax: 052/720-901

Olivera Ćulibrk, samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima

tel: 052/720-458, fax: 052/720-901

Dijana Tadić, viši stručni saradnik za investicije

tel: 052/720-455, fax: 052/720-901

Saša Mirić, viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata

tel: 052/720-466, fax: 052/720-901

Pošaljite nam upit:

Print