English German Italian Serbian
....
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.01gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.02gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.03gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.04gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.05gk-is-115.jpglink
«
  • Panorama1
  • Noć nad Unom
  • Vijećnica
  • Gradska ulica1
  • Gradska ulica2
»

 

Skupština opštine

21. redovna Sjednica skupštine opštine Novi Grad

05-12-2014 Hits:439 Skupština Opštine Novi Grad Odnosi s javnoscu

Opštinska uprava Novi Grad

JAVNI POZIV za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2015. godinu

27-07-2015 Hits:11 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

JAVNI POZIV za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2015. godinu

Na osnovu člana 86. Statuta opštine Novi Grad (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“ broj: 5/14) i člana 3.  Odluke o odabiru projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“, broj 1/13), Načelnik opštine Novi Grad o b j a v lj u j e     JAVNI POZIV za predlaganje projekata...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG RADA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE NOVI GRAD U 2015. GODINI

27-07-2015 Hits:12 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG RADA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE NOVI GRAD U 2015. GODINI

Na osnovu  člana 86. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad'', broj5/14),i člana 7. Pravilnika o podsticanju volonterskog rada i nagrađivanju volontera (''Službeni glasnik opštine Novi Grad'', broj 10/14),Načelnik opštine Novi Grad  o b j a v lj u j e   JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG...

P O N O V LJ E N I J A V N I K O N K U R S za izbor i imenovanje

27-07-2015 Hits:13 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

P O N O V LJ E N I  J A V N I  K O N K U R S za izbor i imenovanje

 Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 68/07, 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 41/03), člana 64. Statuta opštine Novi Grad (''Službeni glasnik opštine Novi Grad'' broj 5/14) i člana 6. i...

O D L U K A o poništenju Javnog konkursa

27-07-2015 Hits:7 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

O D L U K A o poništenju Javnog konkursa

 Na osnovu  člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), a u vezi sa članom 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:68/07 i 109/12 ),  Načelnik opštine Novi Grad  d o n o s i O...

Održanja predavanja o novim tehnologijama uzgoja jabuke

14-07-2015 Hits:63 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

Održanja predavanja o novim tehnologijama uzgoja jabuke

Odsjek za poljoprivredu je u srijedu (8. jula) u saradnji sa Resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopirvrede Republike Srpske, Udruženjem voćara Novi Grad i grupom Dobar voćar uz podršku organizacije „Progeto Prijedor“ ikonzorcijuma “La Trentina” iz Trenta organizovao predavanja posvećena novim tehnologijama uzgoja jabuke. Tema je...

Aktuelnosti

„INTERNACIONALNA UNA REGATA-LAĐOM NIZ UNU“!

14-07-2015 Hits:67 Kultura Odnosi s javnoscu

Sportske ekipe, ljubitelji raftinga, lađarenja i kajak-kanuinga prijavite svoje učestvovanje u manifestaciji „Internacionalna Una regata-Lađom niz Unu 2015.“, do 24.07.2015.godine...

Uskoro manifestacija "Svi na točkove"

14-07-2015 Hits:142 Kultura Odnosi s javnoscu

Uskoro manifestacija "Svi na točkove"

U sklopu manifestacija „PETROVDANSKI DANI“ koje organizuje opština Novi Grad, a koja traju od 28.06. da 30. jula 2014. godine,...

Deseta po redu tradicionalna smotra folklora u Novom Gradu

09-07-2015 Hits:64 Kultura Odnosi s javnoscu

Deseta po redu tradicionalna smotra folklora u Novom Gradu

Povodom Petrovdana, Dana opštine Novi Grad, u nedelju 12. jula, na Trgu Milana Oljače u Novom Gradu, održaće se deseta...

Osnovana gorska služba spasavanja u Novom Gradu

01-12-2014 Hits:875 Kultura Odnosi s javnoscu

Osnovana gorska služba spasavanja u Novom Gradu

U Novom Gradu je održana Osnivačka skupština Gorske službe spasavanja Novi Grad. Usvojeni su odluka o osnivanju, Statut udruženja i izabrano...