Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Stanovništvo

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

Šef kabineta: Milan Žujić

Sprat I,

kancelarija br: 20
Tel: 052 753 817
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef kabineta načelnika Opštine :

obavlјa stručne, organizacione i druge poslove za potrebe Načelnika Opštine ; koordinira rad Administrativne službe ;
pruža stručnu pomoć u izradi akata, obradi zahtjeva i drugih podnesaka stranaka i organizacija upućenih Načelniku Opštine ; organizuje sastanke i obavlјa druge administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika Opštine ;
učestvuje u pripremi materijalaza sjednice Skupštine opštine za koje je predlagač Načelnik Opštine ;
obavlјa i druge stručne, organizacione i tehničke poslove vezane za rad i nadležnost Načelnika Opštine;
nadgleda da li su sve aktivnosti implementirane u okviru zadatih vremenskih rokova; obavlјa i ostale poslove koje mu naloži Načelnik Opštine.
Za svoj rad odgovoran je Načelniku Opštine kojem podnosi izvještaj o radu.