Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI GRAD

(mandatni period 2016-2020.godina)

1. KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 • Snježana Rajilić, SNSD , predsjednik,
 • Rajko Predojević,  DNS, zamjenik predsjednika,
 • Bojana Tadić, SDS, član,
 • Selim Ekić, SDA, član i
 • Zoran Kukavica,SP , član. (svi iz reda odbornika)

2. MANDATNO-IMUNITETSKA KOMISIJA

 • Mirko Vujanović , DNS , predsjednik,
 • Edin Šupuković, SDA, zamjenik predsjednika
 • Mira Lazić, SNSD, član  (svi iz reda odbornika)

3. ODBOR ZA PROPISE

 • Rajko Predojević   ,predsjednik,     (odbornik)
 • Sonja Gojić, zamjenik predsjednika,  (odbornik)
 • Fikret Halilović , član, (odbornik)
 • Duško Popović , član, (stručnjak iz oblasti prava)
 • Dejan Đukanović, član, (stručnjak iz oblasti prava)

 4. ODBOR ZA NAGRADE I PRIZNANJA

 •  Snježana Rajilić , predsjednik,
 • Mirko Vujanović, zamjenik predsjednika
 • Vladana Dakić , član, ( svi iz reda odbornika)

5. ODBOR ZA VJERSKA PITANJA

 • Edin Šupuković ,predsjednik,  (odbornik)
 • Milenko Vejnović, zamjenik predsjednika, (odbornik)
 • Zoran Blagojević, član , član, ( iz reda građana)
 • Rade Gaćeša , član, ( iz reda građana)
 • Saudin Hlivnjak, član, ( iz reda građana)

6. ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

 • Sonja Gojić , predsjednik,
 • Marinko Kostadinović , zamjenik predsjednika
 • Rajko Živković, član, (svi odbornici)

 7. ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA

 • Selim Ekić, predsjednik,
 • Bojan Vujanović , zamjenik predsjednika
 • Mira Lazić, član
 • Mirko Šljokavica , član,
 • Zoran Mršić, član, (svi odbornici)

 8. ODBOR ZA SARADNJU SA GRADOVIMA, OPŠTINAMA I MJESNIM ZAJEDNICAMA

 • Mirko Zgonjanin , predsjednik, (iz reda odbornika)
 • Zoran Kukavica , zamjenik predsjednika, ( iz reda odbornika)
 • Drago Todić , član, ( iz reda odbornika)
 • Gojko Vuković , član, (spoljni  saradnik)
 • Sretan Vajagić, član, ( spoljni  saradnik)

9.  ODBOR ZA RAZVOJ SPORTA I FIZIČKE KULTURE

 • Marinko Kostadinović , predsjednik,  (iz reda odbornika)
 • Mehmed Alić , zamjenik predsjednika , ( iz reda odbornika)
 • Borislav Novaković , član,  ( iz reda odbornika)
 • Srđan Bašić , član, ( spoljni stručni iz oblasti sporta)
 • Radoslav Špirić , član, ( spoljni stručni iz oblasti sporta)
 • Mirsad Kušumović, član, ( spoljni stručni iz oblasti sporta)
 • Miroslav Lazić, član,  ( spoljni stručni sarad.iz oblasti sporta) 

 10. ODBOR ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I INFORMISANJE

 • Milana Marinović, predsjednik, ( iz reda odbornika)
 • Miroslav Brabenec, zamjenik predsjednika, ( iz reda odbornika)
 • Milan Vuković , član, ( iz reda odbornika)
 • Maja Jovanić-Kostadinović , član, (spoljni stručni iz obl.kulture i obrazovanja)
 • Dajana Balaban ,član,(spoljni stručni iz obl.kulture i sporta)

 11. ETIČKI ODBOR

 • Rajko Predojević , predsjednik, ( iz reda odbornika)
 • Edin Šupuković, zamjenik predsjednika, ( iz reda odbornika)
 • Milenko Vejnović, član, ( iz reda odbornika)
 • Dubravka Vujasin, član, ( predst.udruž.građana)
 • Blaženka Oljača , član, ( predst.udruž.građana)

 12. ODBOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 • Bojan Vujanović , predsjednik, ( iz reda odbornika)
 • Borislav Novaković , zamjenik predsjednika, ( iz reda odbornika)
 • Ivana Đurđekanović-Muratagić , član,  ( spoljni stručni saradnik)
 • Dragoslav Bera , član, ( spoljni sručni saradnik)
 • Milan Blanuša , član, ( spoljni stručni saradnik)
 • Azra Avdagić, član, ( spoljni stručni saradnik)
 • Miroslav Ćopić, član, (spoljni stručni saradnik)

 13. ODBOR ZA PITANJA MLADIH

 • Milana Marinović, predsjednik, ( iz reda odbornika)
 • Bojan Vujanović , zamjenik predsjednika, ( iz reda odbornika)
 • Gordana Borojević, član, ( spoljni saradnik)
 • Duško Zec, član, ( spoljni saradnik)
 • Miljana Zorić , član, ( spoljni saradnik)
 • Mirjana Goronja , član, ( spoljni saradnik)
 • Ninoslav Umićević, član, ( spoljni sradnik) 

 14. ODBOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

 • Simo Tomić , predsjednik, ( iz reda odbornika)
 • Vladana Dakić, zamjenik predsjednika, ( iz reda odbornika)
 • Fikret Halilović , član, ( iz reda odbornika)
 • Vladimir Mirić, član,  ( Centra za socijalni rad)
 • Zoran Rađenović , član, ( Doma zdravlja)   

 15. ODBOR ZA BEZBJEDNOST

 • Zoran Kukavica, predsjednik, (iz reda odbornika)
 • Drago Todić, zamjenik predsjednika,   (iz reda odbornika)
 • Mehmed Alić, član, ( iz reda odbornika)
 • Željko Radoš , član, ( spoljni saradnik)
 • Petar Vuruna, član, (spoljni saradnik)

 16. ODBOR ZA BUDŽET I FINANSIJE

 • Milan Vuković , predsjednik, ( iz reda odbornika)
 • Mirko Zgonjanin , zamjenik  predsjednika, ( iz reda odbornika)
 • Slobodan Stanić, član, ( iz reda odbornika)
 • Mirko Gojić , član, ( stručnjak iz oblasti ekonomije)
 • Slobodanka Vujinović , član, (stručnjak iz oblasti ekonomije)

Imenovani 29.12.2016.godine („Službeni glasnik opštine Novi Grad“ broj 20/16) Izmjena 5.10.2017.godine („Službeni glasnik opštine Novi Grad“ broj 10/17)

Tim za borbu protiv droge, alkohola i pušenja Skupštine opštine Novi Grad  u sastavu:

 • Miranda Baltić,
 • Budimka Marčeta,
 • Miloš Šekerović,
 • Dijana Kljajić,
 • Nikolina Resanović,
 • Biljana Stokić,
 • Azra Avdagić,
 • Miroslav Janjetović,
 • Pavle Agbaba.
  • Tim imenovan 5.10.2017.godine (sl.gl.broj 10/17)

 

Odbor za žalbe Opštine Novi Grad:

 • Slobodan Pavić, advokat, predsjednik
 • Milan Marinčić , dipl.pravnik, član
 • Anđela Ćulibrk-Dmitrašinović , dipl.pravnik, član

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje