Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Strana 1 od 17
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Rekonstrukcija rezervoara za lokalni vodovodni sistem u naselju Ćele br.01-404-76/20
(0 votes)
Date 15-06-2020
File Size 189.75 KB
Download 25
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Rekonstrukcija puteva na području opštine Novi Grad – faza 2 (Sanacija klizišta na lokalnom putu L-03 Svodna – Brezici, stacionaža 3+450 km), broj 01-404-73/20
(0 votes)
Date 10-06-2020
File Size 181.87 KB
Download 37
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe – Ogrjevno drvo I klase za sezonu grijanja 2020/2021, broj 01-404-78/20
(0 votes)
Date 08-06-2020
File Size 147.5 KB
Download 56
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja distributivne vodovodne mreže za vodosnabdijevanje naselja Čađavica 1 i Čađavica 2, opština Novi Grad – faza 1, broj 01-404-72/20
(0 votes)
Date 21-05-2020
File Size 216.84 KB
Download 53
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad, broj 01-404-71/20
(0 votes)
Date 19-05-2020
File Size 164.42 KB
Download 47
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja vodovodnog sistema - hidrostanice u naselju Radomirovac, broj 01-404-63/20
(0 votes)
Date 08-05-2020
File Size 156.71 KB
Download 55
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Rekonstrukcija puteva na području opštine Novi Grad – faza 1, 01-404-48/20 LOT 2
(0 votes)
Date 30-04-2020
File Size 204.79 KB
Download 81
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Rekonstrukcija puteva na području opštine Novi Grad –faza 1, 01-404-48/20 LOT 1
(0 votes)
Date 30-04-2020
File Size 204.41 KB
Download 64
document.pngOdluka o prihvatanju ponude, broj 01-404-74/20
(0 votes)
Date 29-04-2020
File Size 71.46 KB
Download 4
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja vodovodnog sistema u naselјima Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, Maslovare, Petkovac, Svodna - faza 5, broj 01-404-51/20
(0 votes)
Date 27-04-2020
File Size 163.61 KB
Download 26

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje