Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U sklopu internet stranice Opštine Novi Grad danas je pušten u rad online servis za građane „eUprava“, koji nudi mnoštvo mogućnosti i olakšica.

Zahvaljujući eUpravi, više nije potrebno da korisnici dolaze u Opštinsku upravu opštine Novi Grad kako bi saznali u kojoj fazi se predmet nalazi, predali zahtjev, popunili određen obrazac ili podnijeli prijavu, jer su na ovoj stranici dostupne sve informacije vezane za usluge koje pruža Opštinska uprava opštine Novi Grad. Pored formulara koji se mogu popuniti i odštampati, korisnicima su dostupne i informacije vezane za takse, naknade i odgovornu organizacionu jedinicu koja je zadužena za obradu predmeta.

Osobe koje borave u zemlji i inostranstvu a čije se matične knjige vode na području opštine Novi Grad, mogu izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga naručiti putem servisa eMatičar, dok servis eDijaspora omogućava jednostavniji i efikasniji način komunikacije i umrežavanja dijaspore sa Opštinom Novi Grad.

Olakšice postoje i za sve one žive izvan granica Bosne i Hercegovine,  a žele da učestvuju u strateškom planiranju, ponude poslovnu saradnju, investiraju ili predlože ideju Opštinskoj upravi

Putem servisa eDijaspora, svim građanima u dijaspori je omogućeno da ponude razne vidove saradnje, ili jednostavno postave pitanje vezano za usluge koje pruža Opštinske uprave, dok je putem servisa 48 omogućena jednostavna i brza prijava komunalnog problema ili postavljanje pitanja Opštinskoj upravi, sa odgovorom u roku od 48 sati.

Mogućnosti koje nudi online servis za građane  zainteresovani mogu pogledati na www.euprava.opstina-novigrad.com.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje