Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Stanovništvo

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

 

U opštini Novi Grad danas je ozvaničeno uvođenje sistema elektronskog poslovanja Opštinske uprave zahvaljujući kojem će sve usluge Opštinske uprave biti dostupnije korisnicima.

Sama aplikacija (software) i website su u potpunosti usklađeni sa potrebama i mogućnostima Opštine Novi Grad. Obuku za korištenje aplikacije prošla su ukupno 62 zaposlena u Oštinskoj upravi, koja u okviru svojih poslova vode upravni postupak ili imaju doticaja sa upravim postupkom.

Pored aplikacije, sa radom je počeo i website putem kojeg će građani moći da upućuju online zahtjeve prema administraciji, prijavljuju probleme ili predlože neku ideju za projekat. Ovo omogućava potpuno efikasno i transparentno poslovanje opštinske uprave, ali što je najvažnije, u velikoj mjeri smanjuje troškove i vrijeme građana. Novi servis podrazumijeva i uvođenje sistema 48 sati, a to je period u kojem administracija mora odgovoriti građanima na postavljena pitanja preko portala/sajta.

Projekat je sufinansiran od strane EU, a u okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), kojeg implementira UNDP BiH.Ukupna vrijednost projekta je 40.000,00 KM, od čega je 32.000,00 KM finansirala EU, a 8.000,00 KM Opština Novi Grad.