Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik: Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.

Sprat I, kancelarija br.: 10
Tel: 052 720 900
Fax: 052 720 901
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prema zakonu o lokalnoj samoupravi načelnik opštine obavlja sledeće funkcije i obaveze:

predlaže Statut Opštine, predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza, sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe,
donosi plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih tijela,
daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je Opština osnivač,
podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske administrativne službe,
pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustave izvršenja, propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu ili Zakonu,
zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine,
rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini opštine,
donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen ovim Statutom,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, kao i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje