Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

U Odsjeku za privredu obavljaju se sledeći poslovi:

 • poslovi koji se odnose na uspostavljanje povoljnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju;
 • uspostavljanje organizacionih kapaciteta za pružanje podrške privredi;
 • rad na dostupnosti informacija relevantnih za poslovanje javnih i privatnih preduzeća;
 • pružanje podrške osnivanju novih preduzeća;
 • preduzimanje mjere za privlačenje investicija putem unapređenja administrativnih procedura;
 • praćanje podataka o privrednim društvima, investicijama u privrednom sektoru, zaposlenosti i nezaposlenosti, radnoj snazi i dr.;
 • izdavanje odobrenja za rad kod zanatsko-preduzetničke djelatnosti;
 • vođenje evidencije o registrovanim zanatsko-preduzetničkim radnjama;
 • drugi poslovi koji se odsjeku stave u nadležnost u skladu sa zakonom.

 Administrativni postupci koje vrši Odsjek za privredu:

 • registracija osnivanja samostalnog preduzetnika;
 • promjena podataka preduzetnika (promjena ličnih podataka preduzetnika, promjena poslovnog sjedišta, promjena vrste i načina obavljanja djelatnosti, itd);
 • prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika (trajni i privremeni prestanak);
 • izdavanje Izvoda/Uvjerenja/Potvrde o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • registracija čamca i izdavanje (produženje) plovidbene dozvole;
 • registracija prevoza za vlastite potrebe (za nosioce poljoprivrednog gazdinstva);
 • izdavanje licence prevoznika (D licenca) i licence za vozilo;
 • izdavanje saglasnosti za prigodno radno vrijeme;
 • izdavanje saglasnosti za produženo radno vrijeme;
 • ispravka greške u rješenju.

Registracija poslovanja u formi samostalnog preduzetnika u Republici Srpskoj uređena je Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16), dok Uredba o preduzetničkim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 25/15) sadrži listu djelatnosti koje preduzetnik može da obavlja. Rješenje o registraciji preduzetnika se donosi na osnovu dostavljene sledeće dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva za registraciju preduzetnika SP-1 koji se može preuzeti kod registracionog organa ili skinuti sa ovog sajta u PDF verziji;
 2. Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina;
 3. Uvjerenje mjesno nadležnog osnovnog suda da fizičkom licu koje registruje  početak poslovanja u formi preduzetnika, nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 4. Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske da fizičko lice koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nema dospjelih a neizmirenih obaveza i koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 5. Ugovor o ortakluku (dostavlja se u slučaju da su osnivači dva ili više fizičkih lica);
 6. Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika koja iznosi 32,00 KM (taksa se može nabaviti na Info pultu Opštinske uprave opštine Novi Grad).

Registracioni organ dužan je da donese rješenje o registraciji preduzetnika najkasnije u roku od 2 dana, od dana dostavljanja urednog zahtjeva.

Sve administrativne radnje u vezi registracije preduzetnika se obavljaju u kancelariji 22 Opštinske uprave opštine Novi Grad (II sprat).

 

Kontakt za dodatne informacije:

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Izdvojeni dokumenti - privreda

 

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje