Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik odjeljenja: Dalibor Ličina,
Sprat III,

Kancelarija br: 39
Tel: 052 720 461 (lokal: 144); Faks: 052/720-901
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odjelјenje za budžet i finansije :

 • prati ostvarivanje politike finansiranjau Opštini;
 • priprema nacrt budžeta Opštine i završnog računa;
 • prati prihode i izvršavanje rashoda budžeta;
 • kontroliše pravilnosti i zakonitost korištenja budžetskih sredstava;
 • vrši analitičko praćenje izvora prihoda i rashoda;
 • prati i izvršava finansijske planove;
 • zaprima kvartalno i godišnje finansijske izvještaje od svih budžetskih korisnika;
 • vrši izradu prijedloga odluka i zaklјučaka iz oblasti finansija;
 • radi analize i izvještaje o izvršenju budžeta;
 • prati izvršenje kapitalnih investicija Opštine;
 • vrši informatičku obradu plana i izvršenja budžeta;
 • analizira izvršenje budžeta i predlaže mjere za njegovo uravnoteženje;
 • utvrđuje plan budžetskog kalendara;
 • predlaže odluke o zaduženju Opštine,
 • prati zaduženost Opštine i predlaže mjere za usaglašavanje zaduženja sa važećim zakonskim propisima;
 • vrši kontrolu namjenskog korištenja budžetskih sredstava;
 • vrši izradu prijedloga odluka i zaklјučaka iz oblasti budžeta Opštine;
 • organizuje vršenje računovodstvenih poslova;priprema završni račun;
 • sastavlјa mjesečne, kvartalne,periodične i godišnje izvještaje iz oblasti trezora Opštine i vrši informatičku obraduistih;
 • prati izmjenu propisa iz oblasti rada trezora i računovodstva;
 • prati i izvršava finansijske planove;
 • vodi finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Administrativne službe, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta Opštine i Republike;
 • pregleda i usaglašava kvartalne i godišnje finansijske izvještaje od svih budžetskih korisnika sa glavnom knjigom u trezoru;
 • organizuje izradu i implementaciju razvojnih projekata Opštine;
 • radi finansijske u konstrukciju razvojnih projekata Opštine;
 • obavlјa i ostale poslove koji se odjelјenju stave u nadležnost, u skladu sa zakonom.

U Odjelјenju za budžet i finansije, obrazuju se :

Odsjek za trezor;
Odsjek za finansije budžet;

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje