Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 29 od 38
document0Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računarska oprema za potrebe Opštinske uprave Opštine Novi Grad, broj 01-404-49/1930-04-2019
document1Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Nabavka radova na izgradnji vodovodnog sistema u naselјima Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, Maslovare, Petkovac, Svodna - faza 4 (Proširenje gradskog vodovoda Novi Grad-Blagaj-Maslovare) broj 01-404-47/1923-04-2019
document2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji prostorija JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja“, opština Novi Grad, broj 01-404-45/19 22-04-2019
document3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-42/1902-04-2019
document4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja javne rasvjete na području opštine Novi Grad, broj 01-404-38/1914-03-2019
document5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za održavanje javne rasvjete na području Opštine Novi Grad u toku 2019. godine, broj 01-404-39/19 13-03-2019
document6Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Novi Grad, broj 01-404-23/1918-02-2019
document7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za održavanje zgrade i poslovnih prostora u vlasništvu Opštinske uprave opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-24/1912-02-2019
document8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-22/1908-02-2019
document9Odluka o prihvatanju ponude za nabavku robe - Obrasci za matične urede za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad u toku 2019. godine, broj 04-404-30/1905-02-2019

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje