Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 28 od 40
document0Odluka o prihvatanju ponude za tekuće održavanje crpnih stanica za 2020 godinu, broj predmeta 01-404-120/1925-12-2019
document1Odluka o prihvatanju ponude za vodosnabdijevanje u 2020 godini. broj predmeta 01-404-111/1925-12-2019
document2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-117/19 Printing za 2020. godinu24-12-2019
document3Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku usluge osiguranja imovine i lica za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad u 2020. godini, broj 01-404-104/1923-12-2019
document4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-112/19 Materijal za izgradnju rasvjete na području MZ Dobrljin23-12-2019
document5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i zaštiti puteva u toku 2019. godine, broj 01-404-124/1923-12-2019
document6Odluka o rezultatima pretkvalifikacije za nabavku radova na održavanju i zaštiti puteva u toku 2019. godine, broj 01-404-124/1923-12-2019
document7Odluka o dodjeli ugovora za nabavku radova na sanaciji klizišta u MZ Svodna, naselje Brezici, broj 01-404-123/1920-12-2019
document8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-105/19 Nabavka goriva za 2020. godinu19-12-2019
document9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 01-404-113/1910-12-2019

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje