Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 26 od 36
document0Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 01-404-84/1926-08-2019
document1Odluka o rezultatima pretkvalifikacije, broj 01-404-84/1922-08-2019
document2Odluka o dodjeli ugovora, broj 01-40487/1921-08-2019
document3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za putnička i teretna službena vozila u vlasništvu Opštinske uprave opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-80/1916-08-2019
document4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodatne radove na uređenju platoa iza OŠ „Sveti Sava“, između ulica Nadežde Petrović i Dobrile Grubor, 01-404-74/1912-07-2019
document5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodatne radove na sanaciji asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad, 01-404-73/1912-07-2019
document6Odluka o rezultatima pretkvalifikacije za dodatne radove na uređenju platoa iza OŠ „Sveti Sava“, između ulica Nadežde Petrović i Dobrile Grubor, 01-404-74/1911-07-2019
document7Odluka o rezultatima pretkvalifikacije za dodatne radove na sanaciji asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad, 01-404-73/1910-07-2019
document8Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge vanrednih mjera dezinsekcije – zaprašivanje komaraca, broj 01-404-62/1913-06-2019
document9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Novi radovi na rekonstrukciji puteva na području opštine Novi Grad, faza 2 LOT 1, broj 01-404-58/1910-06-2019

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje