Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 25 od 41
document0Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Izgradnja distributivne vodovodne mreže za vodosnabdijevanje dijela naselјa Gornje Vodičevo (prema zaseoku Kolundžije) br.01-404-94/2010-08-2020
document1Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja vodovodnog sistema u naselјima Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, Maslovare, Petkovac, Svodna - faza 7 (dionica od Blagaj Rijeke prema Petkovcu), broj 01-404-102/2005-08-2020
document2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Rekonstrukcija rezervoara za lokalni vodovodni sistem u naselju Ćele br.01-404-76/2015-06-2020
document3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Rekonstrukcija puteva na području opštine Novi Grad – faza 2 (Sanacija klizišta na lokalnom putu L-03 Svodna – Brezici, stacionaža 3+450 km), broj 01-404-73/2010-06-2020
document4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe – Ogrjevno drvo I klase za sezonu grijanja 2020/2021, broj 01-404-78/2008-06-2020
document5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja distributivne vodovodne mreže za vodosnabdijevanje naselja Čađavica 1 i Čađavica 2, opština Novi Grad – faza 1, broj 01-404-72/2021-05-2020
document6Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad, broj 01-404-71/2019-05-2020
document7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja vodovodnog sistema - hidrostanice u naselju Radomirovac, broj 01-404-63/2008-05-2020
document8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Rekonstrukcija puteva na području opštine Novi Grad – faza 1, 01-404-56/20 LOT 2 30-04-2020
document9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Rekonstrukcija puteva na području opštine Novi Grad –faza 1, 01-404-56/20 LOT 1 30-04-2020

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje