Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 21 od 38
document0Odluka o dodjeli ugovora za nabavku radova na sanaciji klizišta na nekategorisanom putu N-69 u naselju Matavazi, MZ Blatna, broj 01-404-146/2022-10-2020
document1Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za LOT 1 u predmetu Rekonstrukcija puteva na području opštine Novi Grad –faza 4, LOT-1, broj 01-404-130/20 Lot 1 21-10-2020
document2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge - Dugoročno kreditno zaduženje opštine Novi Grad, broj 01-404-127/2019-10-2020
document3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija javne rasvjete na području opštine Novi Grad, broj 01-404-129/2013-10-2020
document4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje zemljišta i pristupnog puta u Industrijskoj zoni „Poljavnice“, broj 01-404-123/2005-10-2020
document5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i zaštiti puteva u ljetnim uslovima u 2020. godini, broj 01-404-120/2030-09-2020
document6Odluka o rezultatima pretkvalifikacije, broj 01-404-120/2025-09-2020
document7Odluka o prihvatanju ponude u predmetu nabavke telekomunikacionih usluga – interneta za potrebe matičnog ureda Rujiška, Opštinske uprave Opštine Novi Grad u 2020. godini 10-09-2020
document8Оdluku о izbоru nајpоvоlјniјеg pоnuđаčа u predmetu Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad, broj 01-404-114/2008-09-2020
document9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - Školski udžbenici za socijalno ugrožene učenike sa područja opštine Novi Grad, broj 01-404-115/2004-09-2020

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje