Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 3 od 41
pdf0Odluka o rezultatima pretkvalifikacije broj: 01-404-67/2405-04-2024
pdf1Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-64/2401-04-2024
pdf2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-40/2401-04-2024
pdf3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-55/2428-03-2024
pdf4Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 01-404-28/2427-03-2024
pdf5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-57/2421-03-2024
pdf6Odluka o prihvatanju ponude u predmetu broj: 01-404-45/2405-03-2024
pdf7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu broj: 01-404-27/2414-02-2024
pdf8Odluka o otkazivanju postupka u predmetu broj: 01-404-145/2331-01-2024
pdf9Odluka o prihvatanju ponude u predmetu broj: 01-404-10/2430-01-2024

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje