Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Budzet
Downloads: Strana 3 od 3
zip0Opšti dio po pravilniku - nacrt rebalansa 201704-11-2017
zip1Rashodi i izdaci - nacrt rebalansa 201704-11-2017
zip2Prihodi i primici - nacrt rebalansa 201704-11-2017
zip3Finansiranje - nacrt rebalansa 201704-11-2017
zip4Organizaciona klasifikacija - nacrt rebalansa 201704-11-2017
zip5Funkcionalna klasifikacija - nacrt rebalansa 201704-11-2017
zip6Poziv04-11-2017

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje