Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Budzet
Downloads: Strana 2 od 3
document0Materijali za javnu raspravu - rebalans05-11-2018
document1Poziv za javnu raspravu - nacrt budžeta 201812-12-2017
document2Nacrt2018-Rashodi i izdaci12-12-2017
document3Nacrt2018-prihodi i primici12-12-2017
document4Nacrt2018-Organizaciona12-12-2017
document5Nacrt2018-Opšti dio12-12-2017
document6Nacrt2018-Opšti dio I12-12-2017
document7Nacrt2018-funkcionalna12-12-2017
document8Nacrt2018-finansiranje12-12-2017
zip9Opšti dio - nacrt rebalansa 201704-11-2017

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje