Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Opštine Novi Grad za 2024.godinu

01-12-2023

Ovim putem Vas pozivamo da učestvujete u javnoj raspravi o NACRTU BUDžETA OPŠTINE NOVI GRAD za 2024.godinu. Javna rasprava održaće se u sali broj 5, Opština Novi Grad, u utorak, 06.12.2023. godine, sa početkom u 09.00 časova. Nacrt budžeta Opštine Novi Grad za 2024. godinu možete preuzeti na info-pultu ili na veb-stranici...

Read more

16 dana aktivizma borbe protiv nasilјa nad ženama

24-11-2023

  Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske se svake godine, od 2008. godine, priklјučuje globalnoj kampanji „16 dana aktivizma borbe protiv nasilјa nad ženama“, koja traje od 25. novembra do 10. decembra (Međunarodnog dana lјudskih prava), sprovodeći kampanje podizanja svijesti javnosti o rodno zasnovanom nasilјu u...

Read more

Postavljena pametna klupa

31-10-2023

U sklopu trogodišnjeg projekta ''LINK za suradnju/suradnju'', finansiranog sredstvima Europske unije, u saradnji s 12 lokalnih samouprava s područja BiH, postavljeno je 12 pametnih klupa koje su na raspolaganju građankama i građanima u svakoj od projektom obuhvaćenih zajednica. Pametne klupe postavljene su s ciljem formiranja jedinstvene online mreže ili digitalnog HUB-a...

Read more

KONKURS za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

10-10-2023

KONKURS za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini   I Načelnik opštine Novi Grad dodjelјuje tri vrste stipendija za 35 redovnih studenata prvog ciklusa studija u visokoškolskim ustanovama, i to:   1) Stipendije za deficitarna zanimanja................................14 stipendija 2) Stipendije prema socijalnom statusu ..................................7 stipendija 3) Stipendije za uspjeh na studiju.............................................14 stipendija   Student može podnijeti prijavu za samo jednu vrstu...

Read more

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih podsticaja za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća

05-10-2023

  Program dodjele novčanih podsticaja za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) sprovodi Opština Novi Grad, na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za uapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća. Cilј dodjele podsticajnih sredstava za unapređenje poslovanja MSP-a je davanje podrške projektima privrednih društava i preduzetnika, radi povećanja...

Read more

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih podsticaja za podršku novoosnovanih privrednih društava i preduzetnika

05-10-2023

    Program dodjele novčanih podsticaja za podršku novoosnovanih privrednih društava i preduzetnika  sprovodi Opština Novi Grad na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za podršku novoosnovanih privrednih društava i preduzetnika („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj 3/23). Cilј dodjele podsticajnih sredstava je podsticanje razvoja privrednih subjekata u proizvodnim i...

Read more

Javni poziv za finansiranje poslovnih ideja marginalizovanih grupa žena i pripadnika drugih marginalizovanih grupa

03-10-2023

Opština Novi Grad objavila je Javni poziv za finansiranje poslovnih ideja marginalizovanih grupa žena i pripadnika drugih marginalizovanih grupa na osnovu  Preduzetničkog fonda za marginalizovane grupe žena i pripadnike drugih marginalizovanih grupa nastalog udruženim sredstvima Opštine i USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE). Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju...

Read more

Javni poziv za dodjelu finansijske pomoći za proceduru asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje)

22-09-2023

Na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za proceduru asistirane reprodukcije  („Službeni glasnik opštine Novi Grad", broj: 6/19), člana 66. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad" broj: 2/17), Načelnik opštine Novi Grad r a s p i s u j e J...

Read more

Projekat ,,Una connects 2023“

18-09-2023

Tokom mjeseca jula i avgusta 2023. godine održan je prvi set radionica na jačanju kapaciteta lokalnih aktera iz Novog Grada i Bosanske Krupe za strateško planiranje u cilјu unapređenja položaja mladih u ove dvije susjedne lokalne zajednice. Radionice su obuhvatile 41 učesnika, predstavnike opštinske uprave, institucija i organizacija iz Novog Grada koji...

Read more

 

Izdvojene galerije

Prijavi korupciju

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje