Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Arhiva vijesti

2020

Dobrodošli u sekciju arhive vijesti. Arhiva trenutno broji 106 vijesti, podjeljenih po mjesecima i godinama.
Opština Novi Grad
Super User
1056

Opština Novi Grad
Super User
1205

POTPISANI UGOVORI ZA DODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

U prostorijama Opštine Novi Grad potpisani su ugovori sa predstavnicima privrednih društvava i preduzetnicima sa teritorije opštine Novi Grad kojima su na osnovu Javnog poziva za dodjelu novčanih po read more..

Opština Novi Grad
Super User
1387

ODRŽANA PRVA SJEDNICA NOVOG SAZIVA SKUPŠTINE OPŠTINE

U amfiteatru Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad održana je prva sjednica novog saziva Skupštine opštine Novi Grad, tokom koje je zakletvu je položilo svih 27 odbornika,  izabrani su i predsjednik, read more..

Opština Novi Grad
Super User
1306

ODRŽAN SASTANAK EKSPERTSKOG TIMA U VEZI SA TRGOVSKOM GOROM

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača prisustvovao je danas drugom virtuelnom sastanku Ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i read more..

Opština Novi Grad
Super User
1957

VATROGASCI DOBILI NOVO VOZILO

Teritorijalna vatrogasna jedinica Novi Grad od danas je bogatija za novo vozilo-cisternu, koje će zahvaljujići svojim odličnim karakteristikama značajno unaprijediti nivo sposobnosti i pouzdanosti u read more..

Opština Novi Grad
Super User
1348

EKSPERTNI I PRAVNI TIM ZA PROBLEM TRGOVSKE GORE

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluke o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganj read more..

Opština Novi Grad
Super User
1146

NAČELNIK SE SASTAO SA MINISTROM UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača sastao se danas sa ministrom untrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačom, a na sastanku je razgovarano migrantskoj krizi, video nadzoru, saradnji read more..

Opština Novi Grad
Super User
1098

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 21.10.2020

  Z A K Lj U Č A K  o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad 1. U cilјu provođenja dalјnjih va... read more..

Opština Novi Grad
Super User
1247

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu akcionog plana održivog upravlјanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama opštine Novi Grad

Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana održivog upravlјanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama opštine Novi Grad (SECAP) za period do 2030. godine održaće se u ponedjeljak 12. oktobra  read more..

Opština Novi Grad
Super User
1435

POTPISANI UGOVORI SA PRIPRAVNICIMA

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača potipsao je danas ugovore sa 16 pripravnika sa teritorije opštine Novi Grad, od kojih je njih 11 angažovano posredstvom programa Zavoda za zapošljavanje, read more..

Opština Novi Grad
Super User
1099

МINISТАR МIТRОVIĆ PОSЈЕТIО NОVI GRАD

  Мinistаr kоmunikаciја i trаnspоrtа Bоsnе i Hеrcеgоvinе Vојin Мitrоvić bоrаviо је u rаdnој pоsјеti оpštini Nоvi Grаd, tоkоm kоје је sа nаčеlnikоm Мirоslаvоm Drlјаčоm i njеgоvim sаrаdnicimа rаzgоvаrа... read more..

Opština Novi Grad
Super User
1217

NAČELNIK SE SASTAO SA MINISTROM ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav  Drljača sastao se sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem sa kojim je razgovarao o nekoliko tema, uključujući  opremanje ambulante porodične m read more..

Opština Novi Grad
Super User
1343

NAČELNIK SA MINISTRICOM SPOLJNIH POSLOVA O TRGOVSKOJ GORI

Rukovodstvo opštine Novi Grad, na čelu sa načelnikom Miroslavom Drljačom, danas  se u prostorijama Opštine Novi Grad sastalo sa zamjenicom predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i ministricom spoljn read more..

Opština Novi Grad
Super User
1060

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 23.9.2020

 1. U cilјu prоvоđеnjа dаlјnjih vаnrеdnih mјеrа zа sprеčаvаnjе i suzbiјаnjе zаrаznе bоlеsti izаzvаnе nоvim virusоm kоrоnа (COVID-19) nа pоdručјu Оpštinе Nоvi Grаd, dо 12.10.2020. gоdinе zаbrаnjuјu s read more..

Opština Novi Grad
Super User
987

Оbаvјеštеnjе o оbustаvi sаоbrаćаја

Оpštinа Nоvi Grаd оbаvјеštаvа kоrisnikе mоtоrnih vоzilа, dа ćе dаnа 24.09.2020. gоdinе (čеtvrtаk), dоći dо оbustаvе sаоbrаćаја u ulici Kеј Vојvоdе Stеpе i tо оd mоstа nа Sаni dо kаfе bаrа „Stаr“ u v read more..

Opština Novi Grad
Super User
1356

ЈАVNI PОZIV zа dоdјеlu nоvčаnih pоdsticаја zа pоdršku sеktоru mаlih i srеdnjih prеduzеćа

Prоgrаm dоdјеlе nоvčаnih pоdsticаја zа pоdršku sеktоru mаlih i srеdnjih prеduzеćа (МSP) sprоvоdi Оpštinа Nоvi Grаd, nа оsnоvu Prаvilnikа о uslоvimа i nаčinu оstvаrivаnjа nоvčаnih pоdsticаја zа pоdrš read more..

Opština Novi Grad
Super User
990

ZAVRŠEN MOST NA RJEČICI JAPRICI

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača presijecanjem vrpce otvorili su rekonstruisani most i dio lokalnog puta L-11 Johovica - Mala Novska Rujiška read more..

Opština Novi Grad
Super User
1090

OBILJEŽEN DAN ODBRANE ZAPADNIH GRANICA REPUBLIKE SRPSKE I BIH OD HRVATSKE AGRESIJE

Delegacija Opštine Novi Grad prisustvovala je danas obilježavanju Dana odbrane zapadnih granica Republike Srpske i BiH od hrvatske agresije. Tim povodom položeni su vijenci na Centralno spomen-obil read more..

Opština Novi Grad
Super User
1023

Оdbrаnа zаpаdnih grаnicа Rеpublikе Srpskе i BiH оd hrvаtskе аgrеsiје

U pеtаk, 18. sеptеmbrа Оpštinа Nоvi Grаd оrgаnizuје оbilјеžаvаnjе istоriјskоg dоgаđаја оd rеpubličkоg znаčаја „Оdbrаnа zаpаdnih grаnicа Rеpublikе Srpskе i BiH оd hrvаtskе аgrеsiје" pо slјеdеćеm prоt read more..

Opština Novi Grad
Super User
980

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 15.9.2020

1. U cilјu prоvоđеnjа dаlјnjih vаnrеdnih mјеrа zа sprеčаvаnjе i suzbiјаnjе zаrаznе bоlеsti izаzvаnе nоvim virusоm kоrоnа (COVID-19) nа pоdručјu Оpštinе Nоvi Grаd, dо 28.09.2020. gоdinе: Trgоvinsk read more..

Opština Novi Grad
Super User
1011

KORISNICIMA PLASTENIKA ISPORUČENO 5 MOTOKOPAČICA

Kao nastavak aktivnosti u sklopu implementacije projekta CRS-a pod nazivom  „Održivi povratak i integracija raseljenih osoba i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“ danas je izvršen read more..

Opština Novi Grad
Super User
1791

OTKRIVEN SPOMENIK BORCIMA 1. BATALJONA VOJNE POLICIJE 1.KRAJIŠKOG KORPUSA VRS

U dvorištu Hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu otkriven je spomenik za  15 pripadnika Prvog bataljona vojne policije Prvog  krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske , koji su na obron read more..

Opština Novi Grad
Super User
1266

Sufinansiranje troškova prevoza učenika

  Opštinska uprava opštine Novi Grad obavještava roditelјe, staratelјe i učenike osnovnih i srednjih škola na području opštine Novi Grad da zahtjeve za sufinansiranje troškova prevoza od 01.09.2020. ... read more..

Opština Novi Grad
Super User
1101

NAČELNIK OPŠTINE NOVI GRAD SA DIREKTOROM POLICIJE RS RAZGOVARAO O MIGRANTIMA

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača razgovarao je danas sa direktorom Policije Republike Srpske Sinišom Kostreševićem, načelnikom Uprave policije RS Daliborom Ivanićem, načelnikom  Policijsk read more..

Opština Novi Grad
Super User
978

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 2.9.2020

  Z A K LJ U Č A K o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad   U cilju provođenja daljnjih v... read more..

Opština Novi Grad
Super User
1280

DOBRODOŠLICA PRVAČIĆIMA

Predstavnici Opštine Novi Grad posjetili su danas četiri osnovne škole na području opštine Novi Grad, te su tom prilikom prvačićima poželjeli dobrodošlicu u školske klupe i podijeliti im paketiće sa read more..

Opština Novi Grad
Super User
1059

RUKOVODSTVO OPŠTINSKE UPRAVE SASTALO SE SA DIREKTOROM JP „PUTEVI RS“

U prostorijama Opštinske uprave danas je održan sastanak kojem su prisustvovali Nečelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača, njegov zamjenik Bojan Lukač, predsjednik SO Novi Grad Mirko Zgonjanin i d read more..

Opština Novi Grad
Super User
1023

DOGOVORENI NOVI KORACI U CILJU RJEŠAVANJA STATUSA GRANIČNOG PRELAZA

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača i njegov zamjenik Bojan Lukač sastali su se danas sa predjsednikom Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora o granici između BiH i RH Božom Zovko read more..

Opština Novi Grad
Super User
1006

Saopštenje za javnost - 27.8.2020

Neprijatno smo iznenađeni objašnjenjem odbornika Slobodana Stanića da je Skupština opštine Novi Grad danas odbila  da razmatra tačku dnevnog reda u vezi sa problemom odlagališta radioaktivnog otpada read more..

Opština Novi Grad
Super User
981

Otkazuju se "Dаni pčеlаrstvа, vоćаrstvа i nаšеg sеlа"

Оpštinskа uprаvа Оpštinе Nоvi Grаd оbаvјеštаvа zаintеrеsоvаnе izlаgаčе i grаđаnе dа sе оvоgоdišnjа trаdiciоnаlnа mаnifеstаciја “Dаni pčеlаrstvа, vоćаrstvа i nаšеg sеlа ” оtkаzuје zbоg situаciје uzrо read more..

Rezultati 1 - 30 od 106

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje