Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

Program dodjele novčanih podsticaja za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) sprovodi Opština Novi Grad, na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za uapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Cilј dodjele podsticajnih sredstava za unapređenje poslovanja MSP-a je davanje podrške projektima privrednih društava i preduzetnika, radi povećanja produktivnosti i jačanja konkurentnosti.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv, u okviru registrovane djelatnosti, odnosno u skladu sa uslovima i kriterijumima, imaju privredni subjekti koji imaju status MSP-a, a to su privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici.

Predmet dodjele podsticajnih sredstava je projekat koji privredni subjekti prijavlјuju na Javni poziv na odgovarajućem obrascu a koji obuhvata aktivnosti koje su počele u toku kalendarske godine u kojoj se raspisuje javni poziv za dodjelu podsticaja i okončavaju se najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine.

Prihvatlјiva su sva ulaganja u proizvodnu opremu, mašine i/ili alate neophodne za proizvodni proces, kod troškova nastalih od 01.01. do 31.12. tekuće kalendarske godine.

Prema stepenu završenosti projekti mogu biti:

Realizovan (završeni projekat) podrazumjeva da su projektne aktivnosti završene do dana podnošenja prijave na javni poziv;
Projekat čija je realizacija u toku, koji podrazumjeva da su projektne aktivnosti počele, ali nisu završene do dana podnošenja prijave na javni poziv;
Novi projekat, koji podrazumjeva da projektne aktivnosti nisu počele do dana podnošenja prijave na javni poziv.
Korisnici mogu aplicirati samo sa jednim projektom.

Podnosilac prijave mora da ispunjava slјedeće uslove:

da ima poslovno sjedište na području opštine Novi Grad,
da na dan raspisivanja javnog poziva ima najmanje tri zaposlena radnika, uklјučujući i vlasnika ako se radi o samostalnom preduzetniku, nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza i obaveza po osnovu doprinosa i neisplaćenih plata i drugih primanja, niti obaveza po osnovu indirektnih poreza,
nema dospjelih, a neizmirenih dugovanja prema budžetu Opštine,
da je u toku prethodne poslovne godine poslovao sa pozitivnim finansijskim rezultatom,
da je obezbjedio vlastito finansijsko učešće u minimalnom iznosu od 25% od ukupne vrijednosti predloženog projekta (bez PDV-a).

Kompletan tekst Javnog poziva, Obrazac prijave na Javni poziv, Obrazac Izjave o primlјenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima, Obrazac izjave odgovornog lica privrednog subjekta, da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticajnih sredstava nije već podržan iz Budžeta Republike Srpske ili programa drugih državnih institucija i Obrazac za prijavu projekta, kao i drugi potrebni obrasci se mogu dobiti u Odjelјenju za privredu i polјoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad (kancelarija 22), slanjem upita na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili skinuti sa linka ovdje.

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava se sa kompletnom dokumentacijom dostavlјa poštom ili lično na info pult Opštine u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Novi Grad, Prijava za podsticajna sredstva za MSP, Komisija za realizaciju podsticaja za MSP, Petra Kočića 2, Novi Grad.

Rok za podnošenje prijava je do 3. novembra 2023. godine.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje