Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Tokom mjeseca jula i avgusta 2023. godine održan je prvi set radionica na jačanju kapaciteta lokalnih aktera iz Novog Grada i Bosanske Krupe za strateško planiranje u cilјu unapređenja položaja mladih u ove dvije susjedne lokalne zajednice. Radionice su obuhvatile 41 učesnika, predstavnike opštinske uprave, institucija i organizacija iz Novog Grada koji rade sa mladima kao i mlade iz Bosanske Krupe koji su se prijavili za učešće u projektu.

Održane radionice su se odnosile na predstavlјanje institucionalnog okvira za mlade na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, analizu trenutnog položaja mladih i postojećeg pravnog i strateškog okvira na lokalnom nivou te upoznavanje učesnika radionica sa elementima akcionog plana i metodologije definisanja strateških cilјeva, prioriteta i mjera na lokalnom nivou u vezi sa mladima

U narednom periodu je planiran nastavak radionica za predstavnike opštinske uprave, institucija i organizacija i mladih iz Novog Grada i Bosanske Krupe na definisanju konkretnih aktivnosti i mjera u formi akcionih planova za unaprjeđenje položaja mladih i njihovog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Pored navedenih, predviđeno je i organizovanje radionice za jačanje kapaciteta mladih Novog Grada i Bosanske Krupe za aktivno učešće u društvenim procesima u svojim lokalnim zajednicama kao i druge zajedničke aktivnosti u cilјu socijalizacije i razvoja saradnje mladih Novog Grada i Bosanske Krupe.

Radionice su organizovane okviru projekta ,,Una connects 2023“ kojeg implementira UG Dar prirode iz Novog Grada podržanog kroz Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije, a finansira Austrijska razvojna saradnja.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje