Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com


Predstavnici Opštinske uprave opštine Novi Grad sastali su se u prostorijama Opštine Novi Grad sa predstavnicima Jedinice za koordinaciju polјoprivrednih projekata Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o realizaciji projekata u oblasti polјoprivrede, a akcenat je stavlјen na asfaltiranje putnog pravca od naselјa Svodna do prodajnog prostora PZ „Agronova“, kao i sufinansiranje Projekta „IFAD“, koji obuhvata adaptaciju prostora i nabavku linije za preradu voća za potrebe PZ „Agronova“ i nabavku 14 plastenika površine 100 m2 za potrebe korisnika sa područja opštine Novi Grad. 

Planirano je da dio sredstava za realizaciju Projekta obezbijedi Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, a dio Opština Novi Grad.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje