Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 66. i člana 83. stav 3. Statuta Opštine Novi Grad („Službeni glasnik Opštine Novi Grad" broj 2/17), te člana 2. i člana 9. Pravilnika o finansiranju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija (''Službeni glasnik Opštine Novi Grad'' broj 12/17), Načelnik Opštine donosi

  

ODLUKU o odabiru kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje će se sufinansirati iz budžeta Opštine Novi Grad u 2023. godini

 

I

 PRIHVATA SE prijedlog Komisije za odabir kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje će se finansirati iz budžeta Opštine Novi Grad br. 01-052-40/23 od 09.03.2023. godine.

II

 U toku 2023. godine će se iz budžeta Opštine Novi Grad sufinansirati slјedeće kulturne, sportske i druge manifestacije:

 

R. br.

Organizator

Naziv manifestacije

Iznos odobrenih sredstava (KM)

1. 

FK ''Slaven'' Dobrlјin

Memorijalni turnir ''Rade Prošić Caki''

500,00

2. 

FK „Plamen“ Donje Vodičevo

Tradicionalni malonogometni turnir „ Petrovdan 2023“

300,00

3.

KFSŠ „Bubamara“ Novi Grad

„BUBAMARA KUP 2022“

500,00

4.

Pavle Agbaba, Pionirska 41/2

„Streetball Novi Grad 2023“

4.000,00

5.

Pavle Agbaba, Pionirska 41/2

„Lilijada Ograde 2023.godine“

200,00

6.

Bojan Đurić, Novi Grad

„Etno rok koncert“

500,00

7. 

UG „Iskra“ Novi Grad

„Dani Iskre“

1.000,00

8. 

JU „Narodna biblioteka“ Novi Grad

13. književni susreti Potkozarja

1.000,00

9. 

Kulturna zajednica „Novlјani“

Dani dijaspore

1.000,00

10.

KK „Ada“ Novi Grad

„Una 2023“

800,00

11.

Fudbalski klub „Rudar“ Blagaj

Zeleno – crne noći 2023. godine

500,00

12.

JU „Kulturno – obrazovni centar „ Novi Grad

Veče ojkače „Grlo moje zapjevaj, zaori“

1.000,00

13.

JU „Kulturno – obrazovni centar „ Novi Grad

Dječija smotra folklora „Veseli koračići 2023“

2.500,00

14.

Kulturno umjetničko i sportsko udruženje „Ada“ Suhača

Ljeto na Adi 2023

500,00

15. 

Medžlis islamske zajednice Bosanski Novi

Bajramske manifestacije

2.000,00

16. 

KK „Sloboda 73“ Novi Grad

Basketball camp Novi Grad 2023

3.000,00

17.

KK „Sloboda 73“ Novi Grad

Trofej Novog Grada

1.000,00

18. 

Društvo pedagoga fizičke kulture Novi Grad

Svi na točkove

2.200,00

 

III

 Manifestacije iz tačke II ove odluke biće uvrštene u Kalendar kulturnih, sportskih i drugih manifestacija za 2023. godinu.

 IV

 Kalendar kulturnih, sportskih i drugih manifestacija za 2023. godinu, na prijedlog Odjelјenja za društvene djelatnosti, a uz pribavlјeno mišlјenje Odbora za razvoj sporta i fizičke kulture i Odbora kulturu, obrazovanje i informisanje Skupštine Opštine Novi Grad, donijeće Načelnik Opštine.

 V

 Ova odluka se donosi na osnovu sprovedenog Javnog poziva za organizaciju i sufinansiranje manifestcija koje se održavaju na području Opštine Novi Grad u 2023. godini.

VI

 Ova odluka biće objavlјena na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Novi Grad i dostavlјena u pisanoj formi svakom podnosiocu zahtjeva za sufinansiranje.

VII

 Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjelјenje za društvene djelatnosti Opštinske uprave Opštine Novi Grad.

 

Obrazloženje

 Odluka o odabiru kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje će se sufansirati iz budžeta Opštine Novi Grad u 2023.godine donesena je na osnovu Prijedloga Komisije za odabir kulturnih, sportski i drugih manifestacija koje će se finansirati iz budžeta opštine Novi Grad.

Rješenjem Načelnika Opštine broj 01-052-40-23-1 od 09.02.2023.godine imenovana je Komisija za odabir kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje će se finansirati iz budžeta opštine Novi Grad, u sastavu: Suzana Rađenović-predsjednik, Vanja Vujanović Bojić-član i Dragana Vejnović-član. Po podacima iz pisarnice po Javnom pozivu 01-052-40/23 od 24.01.2023.godine dostavlјeno je devetnaest prijedloga i to: FK „Slaven“ Dobrlјin, FK „Plamen“ Donje Vodičevo, ŠF „Bubamara“ Novi Grad, Pavle Agbaba, Novi Grad, Pavle Agbaba, Novi Grad, Bojan Đurić, Novi Grad, JU „Iskra“ Novi Grad, JU „Narodna biblioteka“ Novi Grad, KZ „Novlјani“ Novi Grad, KK „Ada“ Novi Grad. AK „Sloboda“ Novi Grad, FK „Rudar“ Blagaj, JU „Kulturno-obrazovni centar“ Novi Grad, JU „Kulturno-obrazovni centar“ Novi Grad, KU i SU „Ada“ Suhača, Medžlis islamske zajednice Novi Grad, Marko Bašić, Novi Grad, Košarkaški klub „Sloboda 73“ Novi Grad i Društvo pedagoga fizičke kulture Novi Grad. Komisija je na osnovu analiziranja svakog pojedinačnog zahtjeva, a uzimajući u obzir sredstava koja su na raspolaganju jednoglasno dala svoje mišlјenje koje bi manifestacije trebalo uvrstiti u kalendar, te dosavila Prijedlog Načelniku Opštine,ao sve u skladu sa Pravilnikom o finansiranju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija („Službeni glasnik opštine Novi Grad“ broj 12/17).

Komisija za odabir kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje će se finansirati iz budžeta opštine Novi Grad dostavila je obavijest Načelniku Opštine u kojem se navedi da je podnosilac prijedloga po Javnom pozivu Marko Bašić, dostavio izjavu kojom odustaje od zahtjeva za sufinansiranje manifestacije „Uni s lјubavlјu“, te povlači podneseni zahtjev prema Komisiji za izbor manifestacija koje se finansiraju iz Budžeta opštine Novi Grad. S tim u vezi manifestacija „Uni s lјubavlјu“ ne treba se uvrstiti u Odluku o odabiru kulturnih, sportskih i drugih manifesstacija koje će se sufinansirati iz budžeta Opštine Novi Grad u 2023. godini. Takođe, se navodi da je Atletski klub „Sloboda“ Novi Grad podnio zahtjev za sufinansiranje manifestacije Maraton „Stazama Branka Ćopića“, a s obzirom da je navedena manifestacija već tradicionalna i od interesa je za  opštinu Novi Grad, biće uvrštena u Kalendar kulturnih, sportskih i drugih manifestacija za 2023.godinu.

Uvid u odluku moguće je izvršiti na oglasnim tablama, kao i klikom na link ovdje.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje