Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske se svake godine, od 2008. godine, priklјučuje globalnoj kampanji „16 dana aktivizma borbe protiv nasilјa nad ženama“, koja traje od 25. novembra do 10. decembra (Međunarodnog dana lјudskih prava), sprovodeći kampanje podizanja svijesti javnosti o rodno zasnovanom nasilјu u Republici Srpskoj pod nazivom „Bijela vrpca - Muško NE nasilјu nad ženama“ i „Stop nasilјu nad ženama - Nijedna žrtva više“.

Rodno zasnovano nasilјe jedan je od najrasprostranjenijih oblika kršenja lјudskih prava i narušavanja lјudskog dostojanstva. To je pojava sa kojom se suočavaju sve države i koja pogađa milione žena i ovaj problem je civilizacijski izazov svakog društva. Nјegova specifičnost u odnosu na ostale oblike nasilјa je ta što se uvijek pojavlјuje u zoni privatnosti, najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebao da se osjeća sigurnim. Najfatalniji ishod nasilјa nad ženama je femicid- ubistvo žene od strane partnera, stoga ovogodišnja kampanja nosi naziv “Stop nasilјu nad ženama - Nijedna žrtva više. Za siguran život svake žene“.

Uz puno uvažavanje lјudskih prava, posebno ženskih, potrebno je uklјučiti aktere donosilaca odluka da integrišu pitanje rodne ravnopravnosti i ženskih lјudskih prava u sve svoje aktivnosti, programe i politike koje realizuju u jednoj lokalnoj zajednici.

Kampanja se provodi na nivou Republike Srpske, na nivou institucija Vlade Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske, lokalnih organa vlasti, subjekata zaštite od nasilјa u porodici (policija, pravosuđe, zdravstvene, socijalne i obrazovne institucije), nevladinih organizacija i medija. Pored podizanja svijesti javnosti o rodno zasnovanom nasilјu cilј kampanje Gender centra Republike Srpske je i rad na jačanju multisektorskog odgovora na nasilјe nad ženama kroz novu fazu projekta „Pobolјšanje pristupa kvalitetnijim multisektorskim uslugama za žrtve nasilјa nad ženama, uklјučujući nasilјe u porodici na lokalnom nivou u skladu sa Istanbulskom konvencijom- Faza III" u saradnji sa strateškim partnerom UN WOMEN, uz finansijsku podršku Kralјevine Švedske.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje