Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U Zoni sanitarne zaštite kod stadiona Mlakve danas je postavljen sistem za monitoring radioaktivnosti u vazduhu , koji detektuje i najmanje promjene nivoa radioaktivnosti .

Gama sonda za mjerenje nivoa radioaktivnosti u vazduhu nakon postavljanja pokazala je da je na lokaciji gdje je instaliran, a koja je najbliža Čerkezovcu, prisutna prirodna radioaktivnost od 83,5 nanosiberta.  Vrijednosti  koje bilježi gama sonda, osim Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH u svakom trenutku su dostupne i na portalu EURDEP-a ( The EUropean Radiological Data Exchange Platform ).

Nivo radioaktivnosti  u Novom Gradu je praćen i do sada, a u narednom periodu monitoring će biti vršen sa oba sistema, postojećim i novoinstaliranim, što unapređuje mogućnosti blagovremenog reagovanja u slučaju bilo kakvih aktinosti, promjena i odstupanja u parametrima.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje