Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE NOVI GRAD ZA SUFINANSIRANјE POTREBA SPORTSKIH UDRUŽENјA (KLUBOVA) U 2022. GODINI

 1. Sredstva po ovom Pozivu dodjelјuju se sportskim udruženjima (klubovima) sa teritorije opštine Novi Grad u cilјu sufinansiranja troškova programa za redovnu djelatnost i sportska takmičenja u 2022. godini, iz budžeta Opštine Novi Grad za kalendarsku 2022. godinu.
 2. Pravo učešća na Konkursu imaju sportska udruženja koja imaju sjedište na području opštine Novi Grad.
 3. Zahtjev i Pravilnik o sufinansiranju sporta na području opštine Novi Grad, gdje su navedeni kriterijumi za dodjelu sredstava sportskim udruženjima, može se preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Novi Grad.
 4. Uz popunjen i ovjeren obrazac Zahtjeva za sufinansiranje kluba iz budžeta Opštine aplikanti su dužni priložiti:
 • statut (kopija);
 • rješenje o registraciji kod nadležnog suda i Ministarstva (kopija);
 • uvjerenje o poreskoj registraciji – JIB (kopija);
 • ugovor sa bankom s navedenim transakcijskim računom (kopija);
 • dokaz da ne postoji blokada poslovnog računa udruženja;
 • zapisnik sa poslednje izvještajne skupštine kluba;
 • dokaz granskog saveza o rangu takmičenja, broju selekcija, registrovanih igrača;
 • finansijski plan sa obrazloženjem za godinu u kojoj se sredstva dodjelјuju.
 1. Ukoliko se neki od dokumenata već nalaze u evidenciji Odjelјenja za društvene djelatnosti Opštinske uprave Opštine Novi Grad, podnosioci zahtjeva nisu dužni da ih dostavlјaju već samo da u obrascu zahtjeva naznače da se traženi dokumenti već nalaze u evidenciji Odjelјenja za društvene djelatnosti.
 2. Zahtjevi sa navedenom dokumentacijom se podnose Komisiji za sprovođenje postupka javnog poziva za sufinansiranje sportskih udruženja u opštini Novi Grad u koverti sa naznakom: „Konkurs na Javni poziv za sufinansiranje sportskih udruženja“ Petra Kočića br. 2, 79220 Opština Novi Grad, poštom ili predajom na pisarnici Opštinske Uprave.
 3. Neblagovremene kao i nepotpune prijave se neće razmatrati.
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava Komisija donosi u roku od 15 dana, od dana isteka roka iz Javnog poziva za dostavu zahtjeva o dodjelјivanju sredstava, i objavlјuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Novi Grad.
 5. Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava u roku od 8 dana od dana objavlјivanja prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava. Prigovor se podnosi Načelniku opštine Novi Grad u pisanoj formi, u prijemnu kancelariju Opštinske uprave, lično ili putem pošte.
 6. Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Načelnik Opštine u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o raspodjeli sredstava se takođe objavlјuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Novi Grad, i dostavlјa u pisanoj formi svakom podnosiocu zahtjeva.
 7. Korisnici sredstava iz ove Odluke dužni su dostaviti izvještaj o utrošku odobrenih sredstava četiri puta godišnje na zahtjev nadležnog odjelјenja.
 8. Korisnik sredstava je dužan da izvrši povrat doznačenih sredstava u budžet opštine Novi Grad, te gubi pravo na sufinansiranje iz budžeta opštine Novi Grad u narednoj godini, ukoliko:
  1. svojim propustom ne izvrši realizaciju programa rada kluba;
  2. sredstva utroši nenamjenski;
  3. ne dostavi u predviđenom roku izvještaj o utrošku sredstava;
  4. prestane da ispunjava uslove koji su na osnovu ovog pravilnika potrebni za dobijanje sredstava;
  5. spriječi ili onemogući sprovođenje kontrolnih mjera.
 9. U slučaju zloupotrebe sredstva i lažnog prikazivanja podataka vezanih za rad kluba, isti neće biti sufinansirani iz budžeta opštine Novi Grad u periodu od naredne tri godine.
 10. Rok za dostavu Zahtjeva za sufinansiranje sportskih klubova je 15 dana od dana objavlјivanja.

Zahtjev za dodjelu sredstava, moguće je preuzeti ovdje.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje